AKÓ KÁROLY

D-188
Anyja neve: Marsi Mária
Született: Újpest, 1927. 01. 23.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei:
Állami iskola:
Párt iskola:
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: Csepel Művek
Elhárítás: Ipari elhárítás
Lakcím: Budapest IV. Nagyszombat u. 5.
Telefon:
Szociális származás: alkalmazotti

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Alhadnagy (1948. 01. 15.)
Százados (1956. 01.)
Őrmester (1961. 04. 15.)
Alezredes (1967. 10. 15.)
Szolgálati hely, idő: Gazdasági Rendőrség, nyomozó (1946)
BRFK, nyomozó (1950)
ORFK TT osztály ipari alosztály, előadó (1953)
BRFK XX. ker. kapitányság Csepel (1957)
RAK hallgató (1960)
BM TT osztály, előadó (1960)
BM III/II-1-b alo., op.beo. (1967. 02. 01.)
BM III/II-6. Oszt., főop.beo. (1971. 01. 01.)
Nyugállomány (1984. 09. 30.)
Kitüntetés: Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957)
Közbiztonsági Érdemérem - bronz
Kiváló Szolgálatért Érdemérem
Közbiztonsági Érdemérem - arany
Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany
Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany
Dícséret: 18 alkalommal
Fenyítés: 10 nap szobafogság - hivatali hatalommal való visszaélésért. (1959)

BIOGRÁFIA

Apja fűszerkereskedő segéd, anyja elárusítónő. Eredeti foglalkozása szerszámlakatos segéd, négy polgárit végzett. 1946-tól a MADISZ újpesti titkára. 1946-ban 4 hetes ifjú kommunista pártiskolába járt. A Rendőrtiszti Akadémia két éves képzését 1962-ben fejezte be. Neje rendőr alhadnagy.

 

Saját adatai (SZT-tiszti adatlap) szerint „1956. október 24-től szolgálati helyemen az ORFK TT. osztályán tartózkodtam. Az ellenforradalom alatti tevékenységem járőrözésből állt, mint rádiós, majd a ferihegyi reptéren őrségi szolgálatot láttam el, majd a későbbiek során disszidálást megelőző prevenciós szolgálatot végeztem Szombathelyen.”

 

Részlet az 1974. november 18-án dr. Csertán László őrnagy által készített minősítéséből:

1946. május 1. óta teljesít szolgálatot a BM hivatásos állományában. Rendőri ill. társ.tul. védelem vonaláról 1967. április elején került át a III-as Főcsoportfőnökség állományába és azóta folyamatosan szakmai egységünk beosztottja. [...] nagy lendülettel és szorgalommal végezte munkáját és tapasztalatai átadásával komoly segítséget nyújtott az új szervezeti egység keretében dolgozó kezdő, ill. tapasztalatlan op. tisztek részére. [...] Kiemelkedő eredményeket ért el az ügyfeldolgozó-, a tippkutató és tanulmányozó munkában. A hálózati személyek vezetése terén következetes és szakszerű. [...] Bár kifejezetten jó a kapcsolata az elhárítási területét képező objektum vezetőjével, feltűnően kevés regisztrált társadalmi kapcsolattal rendelkezik. Így a jelentős bázis op. lehetőségeinek hasznosítására nem nyílt lehetősége. Ha figyelembe vesszük azt, hogy elhárítási területe hazánk legnagyobb ipari bázisa és mint ilyen, a legnagyobb tőkés együttműködési felülettel rendelkezik,  - most, hogy a feldolgozóm munkából adódó lekötöttségét feloldottuk -  lényegesen nagyobb energiát kell fordítania társadalmi kapcsolatkörének tervszerű növelésére.”

TÉRKÉP