ANTAL JÁNOS

D-25
Anyja neve: Gémes Mária
Született: Hódmezővásárhely, 1926. 02. 06.
Házastárs:
Gyermekei:
Állami iskola: 4 elemi
Párt iskola:
Szakiskola: Szu. Kriminilisztikai középiskola 2 év (1963)
Nyelvtudás: orosz (felsőfok)
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Bp. V. ker. Petőfi Sándor utca 11.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Százados (1961. 05. 01.)
Őrnagy (1966. 05. 01.)
Alezredes (1974. 12. 01.)
Szolgálati hely, idő: Nyugállomány (1980. 06. 30.)
III/II-10. Oszt., kiem.főop., K-13 (1989)
II/9-a. alo.,op. beo. (d.n.)
III/II-5-c. alo., csop.vez. (d.n.)
III/II-b. alo., alo.vez (d.n.)
III/II-8-a. alo., kiem.főop, K-12 (d.n.)
III/II-10. Oszt., főop.beo. (d.n.)
Kitüntetés:
Dícséret:
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Kivonat az 1966-ban kelt Önéletrajából:
 „1941-ben a kulákok verését már tovább nem bírva vidéki kubik munkára mentem dolgozni." 1944-ben munkásszázadba sorozták, meszökött és 1945 január 6-ig bujkált. 1945 júniusában jelentkezett a demokratikus rendőrségbe. Ugyanabban az évben lépett be az MKP soraiba. Két gyermeke 1956-ban önéletrajza szerint az ellenforradalmi tevékenység alatt" meghalt. A forradalom alatt bujkált, ezalatt súlyosan megbetegedett. 13-szor volt kitüntetve 1971-ben első feleségétől elvált és ugyanabban az évben újra nősült.

1966-os minősítése szerint: az egyes intézkedések kidolgozásánál még érezhető a bizonytalanság, különösen akkor, ha ellenvéleménnyel találkozik. [...] Néhány esetben előfordult, hogy engedte magát saját beosztottaitól befolyásolni [...] Vigyáznia kell arra azonban, hogy a régebbi fegyelemsértései - amelyek túlzott [alkohol] fogyasztásával függnek össze - meg ne ismétlődjenek.”
Beosztási illetmény: 6 300 Ft, Nyelvpótlék: 1981-től 500 Ft. 

TÉRKÉP