ANTALFI ISTVÁN TIBOR

D-116
Anyja neve: Sebők Erzsébet
Született: 1943. 05. 04.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei:
Állami iskola: Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Kar, Gazdasági mérnöki szak (folyamatban) (1980)
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem szakosító 2 éves Politikai Gazdaságtan (1979)
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: MÁV, Műszaki osztályvezető
Elhárítás: Közlekedés elhárítás (1973. 02. 01.)
Lakcím: Budapest XV. Lenin út. (Szent Korona útja) 16./d.
Telefon:
Szociális származás: munkás

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Hadnagy (1973. 02. 01.)
Főhadnagy (1977. 02. 01.)
Százados (1982. 01. 01.)
Szolgálati hely, idő: III/II-6. Oszt., op.beo. (1973. 02. 01.)
Elbocsájtva kérelmére (1982. 05. 31.)
Kitüntetés:
Dícséret:
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet 1980. április 9-én kelt Minősítéséből:

Fedőmunkahelyi feladatának jobb elvégzése érdekében jelenleg is tanul. [...] Pártos politikai magatartásával, szemléletével helyesen orientálja az irányítása alá tartozó dolgozókat. [...] Munkatársai kivételes helyzetüket igyekeznek felhasználni jogtalan egyéni előnyök biztosítására. Ez ellen ő határozottan fellép, ezért nem tartják alkalmasnak a vezetői beosztásra. [...] Családi élete az utóbbi években – felesége hibájából – megromlott. Feleségétől való elválása most van foylamatban. [...] A jövőben hálózati személyek kapcsolását tervezzük Antalfi elvtárshoz.”

 

SZT pótdíja 500 Ft. (1978). Neje a Kőbányai Gyógyszerárugyár Pénzügyi Osztályának előadója.

TÉRKÉP