BÁNHALMI /BILMANN/ KÁROLY

D-155
Anyja neve: Grúber Teréz
Született: Budapest, 1913. 10. 25.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola:
Párt iskola:
Szakiskola: BM Rendőrtiszti Akadémia (1963)
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím:
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Hadnagy (1947)
Főhadnagy (1948)
Százados (1949)
Őrnagy (1957. 05. 16.)
Alezredes (1963. 05. 15.)
Szolgálati hely, idő: HM. Kat. pol. Fcsség. (1945)
ÁVH Katonai Főosztály, alo. vez. (1950)
XIII ker. RKP. Nyomozati alo., (1956)
BRFK Pol. Nyom. Oszt. VI/3., csop.vez. (1959)
Szabotázs elhárító Oszt., fő.op. (1962)
III/II-b. alo. (1966)
III/II-1. Osztály (1967)
Nyugállomány (1971. 10. 31.)
A rendőrség halottjává nyilvánítva (1982. 10. 29.)
Kitüntetés: Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957)
Dícséret: 4 alkalommal , összesen 8 000 Ft értékben
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet a Szolgálati adatlap tartalmából:

„[1956-ban] Az Izabella u-i épület védelmben vettem részt. Innen a HM épületébe mentünk, ahol az ellenforradalmárok őrizetbe vettek és a Fő utcai börtönbe helyeztek el. Innen a szovjet csapatok bejövetele után szabadultam.”

Eredeti foglalkozása nyomdász. Családjából felesége hadnagyi rendfokozatban és sógora őrnagyként a BM állományának tagja volt.