BÁRÁNY VILMOS

D-76
Anyja neve: Rosenberg Sarolta
Született: Budapest, 1925. 04. 07.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Idegen Nyelvi Főiskola (1961)
Párt iskola: 5 hónapos pártiskola (1952)
Szakiskola: 6 hónapos tiszti iskola (1961)
Nyelvtudás: német (felsőfok)
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest XIV. Kassai tér 14.
Telefon:
Szociális származás: munkás

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Őrmester (1958. 04. 04.)
Alezredes (1964. 04. 01.)
Szolgálati hely, idő: II/2. Oszt., csop vez. (1957)
III/II-3-c. alo., alo.vez. h. (1963)
III/II-5-c. alo., alo.vez. h. (1963)
III/II-5-a. alo., alo.vez. (1965)
III/II-6. Oszt., „SZT” főop.beo. (1968)
III/II-7. Oszt., főop.beo. (1973)
Nyugállomány (1976. 03. 31.)
Kitüntetés: Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozata (1951)
Közbiztonsági Érdemérem - arany (1955)
Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957)
Fegyverrel a Hazáért - „Ellenforradalom alatti magatartásáért” (1957)
Szocialista Hazáért Érdemrend (1967)
Dícséret: Dicséret: 9 alkalommal, pénz és tárgyjutalmak, összesen több mint: 14 800 Ft értékben, nyugdíjba vonulására aranygyűrűt kapott
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet a Szolgálati adatlap tartalmából:

1956. október 23-tól 30-ig szolgálati helyemen, 1956. október 30-tól november 8-ig kötelékben a szovjet csapatoknál, 1956. november 8-tól a parancsnokaim által kijelölt szolgálati helyeken. Az első perctől kezdve részt vettem az ellenforradalmárokal szembeni harcban.

 

Részlet az 1958-ban kelt Önéletrajzából:

1944. III. 21-én Kistarcsára vittek, április végén Németországba koncentrációs lágerbe. Felső-Sziláziába voltam különböző lágerekben. 1945. május 9-én a szovjet csapatok szabadítottak fel, június elején értem haza Pesterzsébetre [...] 1948. X. 14-én kerültem az ÁVH-ra. [...] Feleségem [...] 1949-ben került a Központi Statisztikai Hivatalhoz, s onnan az ÁVH-hoz. A feleségem leszerelésekor ment át a rendőrségre, s 1956 nyarán főhadnagyként szerelt le.”

 

Részlet az 1966-ban kelt Minősítéséből:

Nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik. Munkaterületének gyors megismerését elősegítette az, hogy régebben már hosszabb időt dolgozott alosztályvezető-helyettesi beosztsban a jelenlegi munkaterületen. [...] Részt vesz operatív intézkedések kidolgozásában és megvalósításában. A munkában kitartó, többek között enenk is volt az eredménye, hogy 1965-ben a hozzá beosztott elvtársakkal együtt sikerült felderíteni egy amerikai kémet. [...] A német nyelvet viszonylag jól beszéli, ezen a elvenny is tud önnálló munkát végezni. [...] időnként rendkívül gyorsan beszél, ami az érthetőséget csökkenti. [...] Vezetői tevékenységében [...] továbbra is kiütköznek régebbi hibái. Olyan esetekben amikor nem értik meg azonnal elgondolásait, vagy az intézkedéseket nem pontosan elgondolásai szerint hajtják végre idegessé válik, élesebb hangot hansznál az elvtérsakkal szemben. később ezt megbánja. [...] Előfordul esetenként azonban , hogy a gyors eredmények elérése érdekében felad bizonysos konspiratív előírásokat, az egyes ügyekben veszélyekkel jár, és az elvtársak nevelése szempontjából is kifogásolható  [...] Alosztályvezetői beosztásra alkalmas. Egészségi állapotának alakulását figyelemmel kel kísérni.

 

Minősítését Igaz Andor alezreedes osztályvezető állítottta össze

TÉRKÉP