BARANYAI /BERMAN/ FERENC

D-74
Anyja neve: Bokor Ella
Született: Nyíregyháza, 1929. 01. 09.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei:
Állami iskola:
Párt iskola:
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: Fővárosi Idegenforgalmi Igazgatóság, Igazgató
Elhárítás: Nemzetközi kapcsolatok
Elhárítás az idegenforgalom területén
Lakcím: Budapest XI. Bölcső u. 9.
Telefon:
Szociális származás: munkás

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (1957. 04. 30.)
Őrmester (1967. 04. 01.)
Szolgálati hely, idő: BM III/II-6. Oszt. „SZT” (1974. 02. 01.)
Nyugállomány (1984. 01. 31.)
Kitüntetés: Szocialista Kultúráért (1954)
Árvízvédelmi Érem (1955)
Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957)
Szocialista Munkáért Érdemérem (1961)
Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany (1969)
Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany (1984)
Dícséret:
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet az 1978. október 26-án Farkas Tibor alezredes, alosztályvezető által készített Minősítésből:

1974 óta Ausztriában lévő hálózatunk összekötője volt, mivel hivatalos útjai legális lehetőséget biztosítottak a hálózat beszámoltatására, illetve eligazítására. Ezt a munkát Baranyi et. akkori összekötője, B. Nagy Imre r. őrnagy et. közvetlen irányítása és vezetése alapján folytatta. Éppen az e munkában meglévő gyakorlatlansága és járatlansága miatt úgy ítélük meg, hogy a hálózat hazatérés megtagadása miatt felelősség nem terheli. Azokat a szakszerűtlenségeket és esetenként operatív alapelveket sértő intézkedéseket, amelyeket B. Nagy Imre r. őrgy. et. vele és rajta keresztül végrehajtott a szóbanforgó hálózati személlyel kapcsolatban, jelentenie kellett volna. 1978. augusztus 1-én leleplezését fedőmunkahelyén, vezérigazgatója és annak első helyettese jenlétében végrehajtottuk,melyet az SZT tiszt személyes biztonsága tett szükségessé, mivel a hozzákapcsolt hálózat a hazatérést megtagadta. Leleplezésével hivatalos kapcsolatunknál el tudta érni, hogy számára - egyenlőre - nyugati úttal összefüggő megbízást ne adjanak. 

 

A továbbiakban szűrő-kutató feladatokkal akarják megbízni.

 

Apja munkás, kereskedelmi alkalmazott. Anyja testvére Izraelben élt. 1945-ben lépett be az MKP-ba, 1950-ig a Siemens dolgozókja volt, ezt követően pártalkalmazott. 1956-ban a Budapesti Pártbizottság épületének védelmében vett részt. 1957-1958 között a BM Személyzeti Főosztályán dolgozott. 1963-tól a Fővárosi Idegenforgalmi Igazgatóság Igazgatója. 

 

 

 

 

 

TÉRKÉP