BECSKE GYULA

D-170
Anyja neve: Liebermann Róza
Született: Budapest, 1921. 06. 15.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola:
Párt iskola:
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: Taurus Gumiipari Vállalat, Útlevél-Vízum-Protokoll ügyek részlege
Elhárítás: Ipari elhárítás
Lakcím: Budapest VI. Benczúr u. 12.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Őrmester (1952. 04. 04.)
Alezredes (1963. 04. 01.)
Szolgálati hely, idő: „K” Alosztály (1945)
VI.ker. (1946)
X.ker. (1948)
Helyszínelő (1949)
Kormányőrség (1950)
II/8. Oszt. (1957)
II/2. Oszt. (1958. 01. 25.)
BM III/II-6. Oszt., főop.tiszt (1971. 07. 10.)
Nyugállomány (1974. 10. 13.)
Kitüntetés: Fegyverrel a Hazáért - „Ellenforradalom alatti magatartásáért” (1957)
Szabadság Rend bronz fokozata (1967)
Szocialista Hazáért Érdemrend - "Munkásmozgalmi tevékenységéért" (1967)
10 éves Szolgálati Érdemérem
15 éves Szolgálati Érdemérem
20 éves Szolgálati Érdemérem
25 éves Szolgálati Érdemérem
Dícséret: „Jó Munkájáért” 1963-ban főcsoportfőnöki, 1974-ben osztályvezetői dicséret + 2.000 Ft
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

 

Részlet az 1957. december 9-én kelt Önéletrajzából:

„Apám ügynök volt. 4 éves koromban szüleimmel együtt Bécsbe mentünk lakni, s ott végeztem 4 általános és 4 polgári iskolát. Az iskolában elvtársak gyerekeivel barátkoztam és 13 éves koromban kapcsolódtam be a szociáldemokrata ifjúsági mozgalomba /Die Roten Falken/. […] 1945. január 18-án a Páer utasítására a Magyar Kommunista Párt VI. ker. szervezetének megszervezésében aktívan segédkeztem, majd ott üzemszervezési vonalon dolgoztam. 1945 novemberében a Párt javaslatára az Államvédelmi Osztályhoz kerültem. 1946-ban a Népügyészségi kirendeltségnél, 1947-48-ban a X. és VI. ker. csoportoknál dolgoztam, ahonan 1949-ben a 10. osztályra kerültem. 1953-tól a KGM üzembiztonsági osztályánál teljesítettem szolgálatot, majd 1956 végétől a Párt utasítására a BM Karhatalmi Ezrednél teljesítettem szolgálatot 1957 áprilisig, majd a II/8. osztályra kerültem.

 


Részlet az 1974. július 8-án kelt Minősítésből:

Becske Gyula r. alez. Elvtárs fedőmunkahelyén a Taurus Gumiipari Vállalatnál az útlevél-, vízum- és protokoll ügyeket intézi, mint csoportvezető, nagyon korlátozott hatáskörrel. [...] Becske Elvtárs korábban is SZT állományban volt a a KGM tárca területén. […] Becske Elvtárs minden igyekezete ellenére sem tudta áttörni azonban a vállalat dolgozóinak passzív ellenállását, hogy külföldi – nyugati – útjaikról beszámolót nem, vagy csak nagyon minimális mértékben készítsenek. […] Adminisztratív jellegű munkát nagy akaraterővel, rendszerezőkészséggel végzi, ezen a téren mutatja a legnagyobb igyekezetet. Ez azonban nem elégséges a TGV-nél létrejött széles behatolási csatorna ellenőrzéséhez. Fedőbeosztása sem nújt olyan lehetőségeket, amelyeken keresztül a jelenlegi követelményeknek megfelelően tudná feladatait megoldani. Ezért a jelenlegi fedőbeosztást megszüntettük és helyette erre alkalmasabbat alakítottunk ki. Ennek ellátására megfelelő iskolai végzettségű, diplomás, nyelveket tudó elvtárs alkalmas csak. Becske elvtárs ezeknek a követelményeknek nem felel meg. […] Ezért a vonatkozó rendeletek és rendelkezések adta lehetőséget igénybe véve, eddigi munkáját megköszönve javasoljuk Becske Elvtárs nyugállományba helyezését a feniek alapján.

 

Részlet Becske Gyula minősítéséhez  kézzel írt megjegyzéséből:

Fenti minősítéssel kapcsolatban az a véleményem, hogy a kapott utasításokat mindenkor a legnagyobb odaadással, legjobb tudásomhoz képest, kommunista módon végrehajtottam.

 

TÉRKÉP