BÉKÉS SÁNDOR

AC-25
Anyja neve: Hunkó Mária
Született: Tarcal, 1940. 08. 18.
Házastárs:
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Pécsi Tudomány Egyetem népművelés-magyar szak (1987)
Párt iskola: Politikai Főiskola 3 hónapos ideológiai képző (1976)
Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem szakosító 3 éves munkásmozgalmi szakosító (1976)
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: Magyar Televízió Pécsi Körzeti Stúdiójának vezetője
Elhárítás: Hírközlési elhárítás (1976)
Lakcím: Pécs, Móra Ferenc u. 117.
Telefon:
Szociális származás: munkás

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (1976. 12. 01.)
Százados (1979. 10. 01.)
Őrnagy (1985. 10. 01.)
Szolgálati hely, idő: BM Baranya M. RFK III/III. főop. (1976. 12. 01.)
Nyugállományba helyezve (1990. 01. 31.)
Kitüntetés: Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany - „Kiváló állambiztonsági munkájáért” (1978)
Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany - „Kiváló állambiztonsági munkájáért” (1981)
Kiváló Dolgozó jelvény
Kiváló Határőr jelvény – „Honvédelmi propaganda munkáért”
Tűzrendészeti Érem arany fokozta
KISZ Érdemérem
Dícséret: ÁBH dícs. 4 000 Ft (1985) Tanulmányi jutalom 10 000 Ft (1987) Csf. dícs. 6 000 Ft (1989) Főkap. dícs. 6 000 Ft (1990.I.23.)
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet az 1976-ban kelt Önéletrajzából:

 „Mindezeket figyelembe véve leírhatatlan öröm és megtiszteltetés volt számomra, amikor 1974-ben a megyei pártvégrehajtó bizottság a Dunántúli Napló főszerkesztő-helyettesévé nevezett ki. [...] A mozgalmi és közéleti munka életem szerves része. Örömet okoz és tanít. [...] Gyakran és szeretettel írok a fegyveres testületek, mindenekelőtt a honvédség és a munkásőrség tagjainak életéről, munkájáról.”

 

Részlet az 1984-ben kelt Minősítéséből:

Munkájára mindenkor a pontosság, a precizitás jellemző, nagy politikai hozzáértésről tesz tanubizonyságot, komoly áttekintőképességgel rendelkezik. [...] Elvhű kommunista, munkájára a bátorság, a rendíthetetlenség jellemző. [...] elemző-értékelő készsége kiemlkedően jó. [...] Tevékeyen részt vesz a tömegkommunikációs objektumok preventív védelmében, nagyban elősegíti a terület hálózatépítő és ellenőrző munkáját. Eseti jelleggel értékeli az „F” dossziés személyek tevékenységét”

 

Dr. Horváth József belügyminiszter 009/67/1989. számú parancsa alapján az 1971. évi 10. sz. tvr. 31§ /1/ bekezdése alapján – „a szolgálat példamutató teljesítéséért” dicséretben és 6 000 Ft jutalomban részesítve. Előadó: Brancsik alezredes.

 

Dr. Ilcsik Sándor vezérőrnagy a Belügyminisztérium miniszterhelyettese által aláírt, 009/55/1990. számú parancs alapján nyugállományba helyezve 1990. január 31-i hatállyal, szükséges szolgálati idő megszerzésével. 

 

TÉRKÉP