BELLA KÁROLY IMRE, DR.

AG-21, AG-28
Anyja neve: Horváth Valéria
Született: Nyírbátor, 1939. 02. 04.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK (1973)
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem (1965)
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: SZOTE Kollégiumok 1978.07.01.-től, kollégiumi igazgató
Elhárítás: Elhárítás külföldi ösztöndíjasok között
Lakcím: Szeged, Kereszttöltés u. 19/B. IX. em. 25.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (1978. 12. 10.)
Százados (1983. 10. 01.)
Őrmester (1989. 10. 01.)
Szolgálati hely, idő: Csongrád M. RFK III/III. Oszt., T-17 főop. ti. (1978. 12. 10.)
Szolgálat vége (1989. 10. 30.)
Kitüntetés:
Dícséret:
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

 

Polgári szakképzettsége: népművelés szakos okleveles előadó, történelem szakos középiskolai tanár.  Felesége járási vezetővédő Nagykállón, Járási Hivatal Eü. Osztályának dolgozója. 

 

Részlet Minősítéséből:

„Bella elvtárs kezdettől fogva ifjúságvédelmi vonalon dolgozik [...] arra hívtuk fel figyelmét, hogy lehetőségéhez mérten öntevékenyebben és kezdeményezőbben végezze szakmai munkáját. továbbá, még alaposabban ismerje meg elhárítási területének – Orvostudományi Egyetem – operatív helyzeté [...] Az eddigiek folyamán az operatív tanulmányozó munkában, a különböző operatív eszközök útján keletkezett egyoldalú információk ellenőrzésében az egyetemen tanuló külföldi, arab, afrikai diákok tevékenységéről szerzett operatív szempontból fontos információkat. Jelentős jevulás tapasztalható a hivatalos és társadalmi kapcsolatok felhasználása tekintetében. Az összbelügyi feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében jó kapcsolatokat alakított ki az elhárítási terület párt-, állami- és társadalmi szervekkel. A szűrő-kutató munka mellett folyamatos feladatát képezi a beszervezési jelöltek látókörbe hozása, tanulmányozó munkában történő aktív és hatékony részvétel [...] Bella elvtárs munkatársaihoz való viszonya jó, nyílt, őszinte bírálataiért kezdetben tartottak tőle, azonban ahogyan beilleszkedett a kollektívába, az egyszerűbb dolgozók is becsülni kezdték, ma már bizalommal fordulnak hozzá[...] Pártunk politikáját magáénak vallja, s annak helyi megvalósításában tevékenyen részt vesz.”

 

Pallagi Ferenc vezérőrnagy, belügyminiszter-helyettes 009/350/1989. sz. parancsa nyugállományba helyezte 1989. november 30-i hatállyal, „Az  1971. évi 10. sz. tvr. 6. §. b. pontja alapján – mivel a szolgálati nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte”

A parancs előadója Dömény Tamás alezredes volt. 

 

 

Fizetése (1989): Rendfokozati törzsilletmény: 2 700 Ft, Beo, munkaköri illetmény, alapbér: 9 000 Ft; Szolg idő: 1 755; SZT pótdíj: 600; Összesen: 14 055 Ft. Szolgálati nyugdíj: 2 838 Ft, mivel 55. életévét nem töltötte be ezért, 70 %-át 1 987 Ft-ot kap, aminek kezdeti folyósítási dátuma: 1990. 02. 01. Nyugdíj helyettesítő 2 havi kieg. 6 710 Ft, Telj. elism. 1 hónapra 1 087 Ft; 35 éves jubileumi jutalom: 20 183 Ft, Összesen: 27 987 Ft (1989.12.05.)

 

 

Biztonsági dosszié száma: SZT-900

Fogyatéki személyi anyag szám: 1065

Illetmény ügyek szám: 1241


TÉRKÉP