BERECZ JÁNOS

D-10
Anyja neve: Arató Rozália
Született: Battonya, 1918. 12. 25.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola:
Párt iskola: Sztálin-Petőfi Politikai Akadémia (1957)
Szakiskola: Dzerzsinszkij Iskola 1 éves operatív iskola (1953)
Idegen Nyelvi Főiskola (1962)
Nyelvtudás: német (közepes)
Fedőmunkahely:
Elhárítás: Nemzetközi kapcsolatok
Lakcím: Budapest XII. Virányosi u. 21./a.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Őrmester (1951. 11. 07.)
Alezredes (1954. 12. 16.)
Szolgálati hely, idő: Katonai elhárítás, oszt.vez. (1950)
BM II/2. Oszt., alo.vez (1957)
BM III/II. Csfség. „M” tiszt (1962. 09. 01.)
BM III/II.-7-a alo., csop.vez. (1967. 08. 01.)
BM III/II.-11. Oszt. (1971. 07. 01.)
Nyugállomány (1973. 12. 31.)
Kitüntetés: Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957)
Szocialista Hazáért Érdemrend (1967)
Felszabadulás Emlékérem (1970)
Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozata
Kiváló Szolgálatért Érdemérem
Fegyverrel a Hazáért - „Ellenforradalom alatti magatartásáért”
10 éves Szolgálati Érdemérem
15 éves Szolgálati Érdemérem
20 éves Szolgálati Érdemérem
25 éves Szolgálati Érdemérem
Állambiztonságért Érem - arany
Dícséret: 7 alkalommal részesült pénzjutalommal együttjáró dícséetben
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet a Szolgálati adatlap tartalmából:

"1956. október 23-tól 30-ig, mint katonai elhárító főosztályvezető helyettese az Izabella utcai objektumok védelmében - több alkalommal tűzharcban - vettem részt. 30-a után átmentünk a HM épületébe, ahol a HM "Forradalmi Bizottság" utasítására az egész állományt november 1-én őrizetbe vették. A fő utcai börtönből november 4-én szabadítottak ki a szovjet elvtársak. November 5-én átjöttünk a BM Roosvelt téri épületébe, ahol Horváth ezredes és Gyurkó vezérőrnagy elvtársak vezetésével részt vettem az I. Honv. Forradalmi Karhatalmi ezred megszervezésében. Én szerveztem az ezred második századát, mely egység lett a Bp V. ker. Parancsnokság. Az V. ker. katonai parancsnoka voltam, december közepéig, majd később visszakerültem a BM-be.”

 

Részlet az 1960. február 19-én kelt Minősítéséből:

„Jelenleg a II. Főosztály Pártbizottság Fegylemi Bizottságában végez pártmunkát. [...] Mint alosztályvezető szakmai munkáját jól végzi. Komoly eredményt ért el a hazahozatali alosztály munkájának megszervezésében, különösen 1957-58-ban, de jelenleg is politikai éleslátást követel meg. Különösen kiemelkedő munkát végzett a disszidensek feltérképezésében, nyilvántartásában, a különböző operatív szerveknek disszidensekről és külföldön lévő lágerekről rendszeresen küldött értékelő anyagokat. Beosztottai irányába a munkát helyesen szabja  meg, annak végrehajtását megköveteli. Fegyelmezett elvtárs, vezetőitől kapott feladatait mindenkor igyekszik a legjobb tudása szerint végezni. Az elmúlt években több hasznos javaslatot tett az alosztály munkájának jobb megszervezésére és az ott folyó munka ellenőrzésére. Az alosztály kollektív szelleeme nem kielégítő. A beosztotak között több problémás ember van, akik akadályozzák a jó kollektív szellem létrehozását. [...] Berecz elvtársnak hiányossága, hogy nem minden esetben következetes a beosztottai irányába. Túlzottan előtérben van, mint vezetőnél az "agitáció" és a "megmagyarázás" az egyes feladatok kiadásánál s a végrehajtás megkövetelésénél. Ez türelmetlenné teszi az egyes beosztottait, s kissé lebecsülőnek tartják. [...] Problémája, hogy az ellenforradalom előtti osztályvezető helyettesi beosztásába nem helyezték vissza. ennek okát ezideig senki sem közölte vele. Ugyanakkor felvetette, szeretne hálózati operatív munkára kerülni, Javaslom problémái megoldását. Beosztásában megfelelő."

TÉRKÉP