BIHARI ATTILA GÉZA

AF-12
Anyja neve: Márkus Mária
Született: Diósgyőr, 1940. 09. 20.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Gimnáziumi érettségi (1972)
Párt iskola: ML középiskola (1966)
Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem szakosító filozófia szak 3. évf
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: Lenin Kohászati Művek
Elhárítás:
Lakcím: Miskolc III. Árpád út 64.
Telefon: 73-808
Szociális származás: munkás

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Hadnagy (1970. 03. 01.)
Szolgálati hely, idő: Nyugállomány, szolgálati viszonyáról való lemondás miatt (1980. 08. 31.)
BM Borsod M. RFK. III/II. op. ti.
Kitüntetés: Haza Szolgálatáért Érdemérem - ezüst (1968)
10 éves Fegyveres Szolgálat (1974)
Közbiztonsági Érdemérem - arany (1975)
Dícséret:
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet 1977 január 13-án kelt Felvételi Javaslatából:
Politikai és gazdasági munkáját figyelembe véve, a vezérigazgató 1977. január 1-i hatállyal NKO osztályvezetővé nevezte ki. Nevezett egyéniségét ismerve, személyi adottságainál fogva biztosítottnak látszik, hogy felvétele esetén a ráháruló operatív feladatokat el tudja látni.”
Javaslatát Gyurcsán Sándor alezredes főkapitány áb. helyettese, Stampok László százados személyzeti előadó javasolta, Dr. Koleszár István vezérőrnagy magyei főkapitány egyetértésével.
 
Részlet 1979.június 22-én kelt Minősítéséből:
Fedőbeosztása a Lenin Kohászati Művek Nemzetközi Kapcsolatok osztályvezetője. ezt megelőzően a fenti vállalatnál a Polgári Fegyveres Őrség Parancsnoka volt. [...] alkalmasnak találtuk arra, hogy 1978. január 1-től két főt, majd év közben újabb 2 fő hálózati személyt kapcsoljunk hozzá. [...] Jellemzése óta eltelt egy év alatt azonban több negatív tulajdonságai kerültek felszínre [...] A hozzá kapcsolt hálózati személyek közül 2 fő [...] kérte visszakapcsolását a nyílt állományú fő operatív tiszthez. [...] esetenként öntelt és fellengzős módon viselkedik osztály és főosztályvezetőkkel [...] A szocialista erkölcsökkel összeegyeztethetetlen Bihari elvtárs magánélete is. [...] folyamatban van második házasságának felbontása, de több mint egy fél éve otthagyta feleségét, két kiskorú gyermekét és össze állt egy olyan elvált asszonnyal, aki korábbi munkahelyén beosztottja volt. [...] nem váltotta be a a beállítása kapcsán hozzáfűzött reményeket. Ezért 1980. május 30-ig adok határidőt arra, hogy [...] szigorúan tartsa be a konspirációs szabályokat.
 
Minősítését Kondi László alezredes osztályvezető állította össze, Gyurcsán Sándor ezredes főkapitány áb helyettese hagyta jóvá.

Eredeti foglakozása: lakatos. Felesége a Lenin Kohászati Művek kartonkezelője volt, 1980-ban elváltak.
SZT Pótlék: 300 Ft (1977)

TÉRKÉP