BIHARI LÁSZLÓ

D-42
Anyja neve: Karmacsi Piroska
Született: Nagyar, 1929. 08. 20.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei:
Állami iskola: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (1954)
Párt iskola:
Szakiskola: Tartalékos Tiszti Iskola (1954)
Idegen Nyelvi Főiskola (1964)
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest X. Balkán u. 18. V/17.
Telefon:
Szociális származás: munkás

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Hadnagy (1956. 04. 04.)
Főhadnagy (1959. 05. 19.)
Százados (1963. 05. 15.)
Őrmester (1968. 05. 15.)
Alezredes (1975. 05. 01.)
Szolgálati hely, idő: BM II/II-11. Oszt., alo.vez. (1981. 08. 01.)
Nyugállomány (1986. 04. 30.)

Kitüntetés: Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957)
Fegyverrel a Hazáért
Közbiztonsági Érdemérem - arany
Haza Szolgálatáért Érdemérem - ezüst
Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany
Dícséret: 19 dicséret és jutalom
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet életrajzából:

Szülei TSZ dolgozók. A felszabadulás előtt uradalmi cselédek, kubikosok, napszámosok voltak. […] Iskoláimat szülőfalumban végeztem (8 elemi), majd magánúton letettem 2 polgárit, míg a 3-4-ik évet 1946-ban végeztem el nyilvánosan Mátészalkán. […] 1948-49-ben a MINSZ országos központjában dolgoztam, mint szervező munkatárs. […] 1947-50 között elvégeztem a Dolgozók Gimnáziumát jeles érettségivel. A [Sertés Központ] vállalattól kerültem a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem nappali tagozatára. […] Az egyetemen lettem párttag 1951-ben. […] Az első 3 évfolyam alatt a marxizmus tanszéken dolgoztam, mint szemináriumvezető. […] Saját kérelmemre kerültem az egyetemről jelenlegi munkahelyemre, melyen 6 év óta, tehát ugyanazon a területen dolgozom. Azóta ugyancsak a jelenlegi pártcsoport bizalmija vagyok. Az ellenforradalom idején osztályommal egységben harcoltam különböző akciókban, majd a szovjet elvtársakkal együtt voltunk az erdőben s november 4-én velük együtt jöttünk az első tankokon Budapest megtisztítására.

Részlet az 1981. június 8-án Somogyi László alezredes III/II-10 alosztályvezető által készített minősítésből:

1954 óta teljesít szolgálatot BM állományban, mindvégig a kémelhárításnál. 1969 óta az alosztályon SZT állományban, 1974 óta kiemelt főoperatív tiszt. […] 1949 óta tagja a pártnak, minden tekintetben megbízható.  […] mint rezidenshelyettes feladatait színvonalasan végezte. A rezidentúra vezetőjének távolléte alatt ő szervezte és irányította a beosztott SZT tisztek munkáját. Hálózati munkáját a célszerűség és az alaposság jellemzi. […] Elemző készsége színvonalas, jelentő munkája lényegretörő.

Polgári foglalkozása közgazdász, neje tanítónő.


TÉRKÉP