BÍRÓ JÓZSEF

D-32
Anyja neve: Varga Borbála
Született: Gamás, 1930. 03. 16.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei:
Állami iskola: Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-bolgár szak (1955)
Párt iskola:
Szakiskola: Idegen Nyelvi Főiskola (1962)
Nyelvtudás: német (felsőfok)
bolgár (felsőfok)
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest IX. Dési Huber u. 28.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Alhadnagy (1956. 04. 09.)
Hadnagy (1958. 04. 04.)
Főhadnagy (1961. 04. 01.)
Százados (1965. 04. 01.)
Őrnagy (1970. 04. 01.)
Alezredes (1977. 04. 01.)
Szolgálati hely, idő: IV. Főo., segéd alkalmazott (1956. 04. 01.)
XIV. ker. karhatalom (1956. 11. 08.)
II/2., segéd alk. (1957. 02. 01.)
III/II. Csfség., "SZT" áll., op.beo. (1962. 11. 01.)
III/II-9-a alo., főop.beo. (1966. 10. 01.)
III/II-A Oszt., kiem.főop. (1969. 07. 15.)
III/II.-10. Oszt. (1971. 07. 01.)
Nyugállomány (1984. 09. 03.)
Kitüntetés: Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957)
Állambiztonsági Bizottság tiszteletbeli jelvénye - bolgár
Dícséret: 12 dicséret és jutalom
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet az 1979. február 23-án kelt, Lakatos József alezredes által írt Minősítéséből:

Pártunk politikáját érti és igyekszik azt érvényre juttatni. Átlagon felüli műveltségű. Az állambiztonsági munka valamennyi területén gazdag tapasztalatokkal rendelkezik. Hálózattartó munkáját jól végzi. Kombinatív készsége és elemző munkája fejlett. Jelentő munkája értékes.

 

Szegényparaszt származású, eredeti foglalkozása mezőgazdasági munkás. Családjának 5 holdas birtokán gazdálkodott. 1949-ben MDP tagjelölt lett, 1951-ben szakérettségizett, ezt követően vették fel az ELTE BTK-ra.  1955-ben végzett, első munkahelye a Somogyi Néplap volt. 1956 áprilisában jelentkezése alapján vették fel a BM IV. (belső reakció elhárítás) osztályra. 1969-ben első feleségétől  elvált, majd 1974-ben újra nősült. 1956. október 30-ig a BM József Attila u. épületében tartózkodott ezt követően szovjet csapatoknál segédkezett Budakeszin. November 4-7 között a budaőrsi híradó laktanyában majd a XIV. kerületi karhatalmi századnál látott el őrszolgálatot.

TÉRKÉP