BOKÁN LÁSZLÓ

AI-7
Anyja neve: Mészégető Anna
Született: Sopronpuszta, 1938. 02. 08.
Házastárs:
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola:
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem (1979)
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: Soproni IBUSZ Utazási Iroda
Elhárítás: Elhárítás az idegenforgalom területén
Lakcím: Sopron Május 1. (Deák Ferenc) tér 57
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Alhadnagy (1977. 12. 01.)
Hadnagy (1980. 10. 01.)
Főhadnagy (1984. 09. 01.)
Százados (1989. 10. 01.)
Szolgálati hely, idő: BM Győr M. RFK. III/II. Oszt., op.beo. (1977. 12. 01.)
Nyugállomány (1989. 12. 31.)
Kitüntetés: Közbiztonsági Érdemérem - arany (1986)
Dícséret: 2 alkalommal
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Kivonat az Önéletrajzából:

Szülei gazdasági cselédek voltak 1945 előtt, később önáűlló gazdálkodók, pártonkívüliek. 1964-től a pamutipari szakszervezet függetlenített politikai munkatársa. 1967-től a soproni városi PB Agitprop osztályának dolgozója, 1975-től osztályvezetője. 1977-ben saját kérésére került a soproni IBUSZ Iroda élére.

 

1982-es jellemzése szerint BM állományba kerülése előtt évekig a pártapparátusban dolgozott. „Szocialista társadalmunk elkötelezett meggyőződéses híve. [...] Kinevezése óta idegenforgalmi vonalon dolgozik, operatív tiszti beosztásban. Szakmai ismereteit az évenként megtartott egy-egy hetes kiképzésen, illetve továbbképzéseken, valamint önképzés keretében sajátította el. [...] Feladata az utazási irodák által szervezett nyugati országokba egyénileg és csoportosan kiutazók, illetve az onnan beutazók, valamint a határátkelőhelyeken dolgozó nem BM alkalmazottak körében végzett kémelhárító szűrő-kutató, operatív ellenőrző és preventív védelmi munka. [...] Három éve 2 fő hálózati rezidentúrát vezet, hálózaton kívüli kapcsolatokat is foglalkoztat.”

 

Pallagi Ferenc vezérőrnagy, belügyminiszter-helyettes 1989. december 20-án kelt, 009/400/1989. számú parancsa alapján nyugállományba helyezve, „Az 1971. évi 10. sz. tvr. 6. § b. pontja alapján, mert a szolgálati nyugdíjra jogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte, 1989. december 31-i hatállyal.”

 

TÉRKÉP