BOROS IMRE, DR.

D-8
Anyja neve: Sárkány Erzsébet
Született: Csáda, 1947. 07. 18.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdaság tudományok doktora (1971)
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem szakosító (1979)
Szakiskola:
Nyelvtudás: angol (felsőfok)
orosz (felsőfok)
német (felsőfok)
Fedőmunkahely: Magyar Hitel Bank
Elhárítás:
Lakcím: Budapest XII. Galgóczy köz
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Százados (1989. 03. 01.)
Szolgálati hely, idő: III/II-8-b. alo., főop.ti., MA-12 (1989. 03. 01.)
Leszerelve kérelmére (1990. 03. 31.)
Kitüntetés:
Dícséret:
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

1981-1988 között az MNB Arbitrázs-osztály vezetője. Ezt követően a VW-ügy miatt a Magyar Hitel Bankba távozott (a németországi VW-konszern néhány alkalmazottja deviza üzletkötői bizonylatokat hamisítottak és ebbe az MNB is belekerült, mivel a hamisítások az MNB nevére történtek). 1988-1990 között az MHB nemzetközi vezérigazgató helyettese.

 

Dr. Horváth István belügyminiszter, a 009/29/1989. számú parancs alapján kinevezte és egyben véglegesítette az 1971. évi. 10. sz. tvr. 4.§. Ut. 11. és 20. pontja alapján 1989. március 1.-i hatállyal, rendőr századossá, a BM III/II-8. Osztály állományába főoperatív tisztnek. „Felsőfokú angol, orosz, német nyelvvizsgája alapján nyelvtudási pótlék folyósítását engedélyezem. A nyelvtudás beosztásához nélkülözhetetlen. [...] Részére a mindenkori fedőmunkahelyi illetményétől függetlenül – „SZT” pótlék folyósítását engedélyezem. „SZT” pótlék havi összege: 800 Ft. Nyelvtudási pótlék havi összege: angol – 1 100 Ft, orosz – 1 100 Ft, német 1 100 Ft.„ Alapilletménye 12 400 Ft-ban lett meghatározva.

 

A parancs előadója Loss István alezredes volt, kézjegyével ellátta Harangozó Szilveszter is.

 

2007-ben tett „A VW-ügy és kapcsolatom a magyar Népköztársaság rendőrségével” című nyilatkozata szerint a VW-ügy nyomozása miatt szakértőnek kérték fel. Állítása szerint szakértői megbízatása után írattak alá vele a rendőrségen kitöltetlen és dátum nélküli iratokat.

 

 

Irataihoz csatolt nyilatkozatok szerint mindenkin jogi elégtételt kíván venni, aki SZT-tisztnek nevezi őt.

 

Anyagában az alábbi kézzel írt szöveg szerepel:

 

Állambiztonsági Szolgálat Vezetője

Alulírott D-8-as az Önök konspiratív állományában dolgozom szakértői minőségben. Minisztériumukat az utóbbi időben ért folyamatos támadások miatt úgy érzem, hogy  - noha szakértőként dolgoztam – a jövőben ez számomra elviselhetetlenül magas egzisztenciális kockázattal jár, amit vállalni nem tudok. Ennek alapján kérem, hogy az állományból azonnali hatállyal elbocsátani szíveskedjenek. Kérem nyilvántartási anyagaim és kartonjaim megsemmisítését. Tisztelettel: D-8-as

 

1990.03.30.-án Dr. Császár Józsefné által kiállított igazolás szerint 1989.03.31. és 1990.03.31. között jutalmat nem kapott. Munkaviszonyát 1990.03.30-án megszüntették.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S Z E R K E S Z T Ő I     K I E G É S Z Í T É S


Boros Imre kérésére az alábbiakban közzétesszük azt a levelet, amelyben adatai közlését kifogásolja. A leírtakhoz azonban a következő megjegyzéseket kívánjuk hozzáfűzni:


1. Nem mi tartjuk Boros Imrét SZT-tisztnek, hanem a Belügyminisztérium Személyzeti Osztálya tartotta őt nyílván SZT-tisztként. A hamisítással kapcsolatos összes felvetése ezért súlyos kérdéseket vet fel, amelyeket azonban mi nem tisztázhatunk. Ha Boros Imre az itt közölt iratokat hamisnak tartja, jogorvoslatért elsősorban az iratokat készítő személyeket, elsősorban Császár Józsefné rendőr ezredest kellene beperelnie.


2. Boros Imre adatait annak megfelelően közöltük, ahogyan azt a Belügyminisztérium nyilvántartotta. Bármilyen személyes adatát, amely tévesen van feltüntetve szívesen kiegészítjük kommentárjával.


3. Fizetést és nyugdíjat az SZT-múlt miatt 1990 óta senki sem kap, tehát Boros Imre ezzel kapcsolatos állítása a közölt dokumentumokat nem cáfolja.


4. Nem szelektíven közöltük Boros Imre adatait, mivel az eredeti irathoz fűzött cáfolatát első körben megjelentettük.


5. Eddig egyetlen olyan iratról sem derült ki, hogy utólagos hamisítvány volna, ami az Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltárából jutott a kutatók kezébe. Hozzá kell tennünk azonban, hogy véleményünk szerint az állambiztonság 1990 előtt belső használatra készült iratait ugyan forráskritikának kell alávetni, azt azonban teljesen valószínűtlennek tartjuk, hogy valakit teljesen megalapozatlanul vettek volna az SZT-tisztek nyilvántartásába.


6. Boros Imre eredeti iratai között is szerepel egy kézzel írt szöveg, amely vélelmezhető módon az ő kézírása, és amelyet ő mint "D-8-as az Önök állományában dolgozom szakértői minőségben"  idézet olvasható.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tisztelt Uraim!

Az önök, mint történész kutatók neve alatt jelent meg a múlt rendszer SZT tisztjeinek névsora.A megjelentetett adatok alapján nevemet ismét hírbe hozták,számos újabb sajtó híresztelés keletkezett.(MTV 1-es Hiradó,Index,Zalai Hirlap stb) Mellesleg említem,hogy a sajtó által nekem tulajdonított bejegyzésben személyes adataimból csak a születési dátum van helyesen feltüntetve,a többi tévesen (anyám neve,születési hely,teljes nevem) Amikor 2002-ben a törvénytelenül működő Mécs Bizottság útján először kerültem szóba SZT tiszt múlttal gyanusítva széles körben tiltakoztam a nyilvánosság elött és felsoroltam bizonyítékaimat is.Önök-lévén diplomával igazolt módon-történészek,vélhetően ezekre az adatokra felfigyeltek.Az elmult tíz évben a velem kapcsolatos támadások SZT tiszti ügyben rutin szerűen ismétlődtek.A magam részéről  felajánlottam,hogy valamiféle hatóság világítson át a rendezés érdekében.2010 márciusában az Index hírportál írt ismét az ügyről,majd leközölte az általam kért helyreigazítást.Ennek értelmében az Index szerkesztősége maga győződött meg arról,hogy a rólam készült „dokumentumok”,amik a Történeti Hivatalban vannak elhelyezve és felhatalmazásom szerint a helyszínen mindenki részére betekinthetők (önöknek is) hamisitványok,mert a rendelkezésre álló iratok egyértelműen cáfolják,hogy SZT tiszt lehettem volna.(sem fizetésem nem volt,sem nyugdíjat nem állapítottak meg és nem is folyósítottak) A rólam,mint megfigyeltről szóló anyagoknak azonban csak egy része található meg az irattárban.Hiányzik egyebek mellett az az anyag,amit nekem maga a Nemzetbiztonsági Hivatal mutatott be a 90-es évek közepén,mert erre kötelezte a törvény.Az Index szerkesztői az önök kutatási eredményeit megjelenítő információk alapján ismét engedtek indulataiknak és a tavaly márciusi helyreigazításuk ellenére-hivatkozva az önök kutatásaira- tényként közölték,hogy SZT tiszt voltam.Egy évvel korábbi helyreigazításukat csak annak hatására voltak hajlandók ismét megjelentetni,hogy erre a tényre nyomatékosan figyelmeztettem őket.Feltáró munkájukról természetesen csak a saját ügyem szempontjából áll  módomban véleményt alkotni.Határozottan egyetértek azzal,hogy a múlt minden eddig titokban tartott részletét fel kell tárni,ameddig még lehet.A szelektív feltárás ellen azonban határozottan tiltakozom,mert esetemben önök ezt tették,és így is tájékoztattak.Személyi adataimat szinte kívétel nélkül tévesen jelentették meg,de a lakcímem pontos.Útóbbi visszaélés személyes adatokkal,ami a hatályos jog szerint bűntetendő.A téves adatközlés azonban inkább mulatságos és egyben szándékaikat illetően árulkodó.Tekintve,hogy önök mint történészek nyilván hivatva érzik magukat,hogy az önök (ugyancsak szelektív) feltáró munkája alapja legyen az utókorra maradó történeti leírásoknak.Sajnos az ilyen eljáras a közelmúltról szóló történetírásban bevett gyakorlat lett.Így lettek kártékony közszereplők hősökké magasztalva és a haladásért és fennmaradásért áldozatot vállaló személyek évtizedekre,vagy éppen örökre „történelmileg” elhallgatva vagy nemegy esetben  elmarasztalva.

 Dr.Boros Imre

TÉRKÉP