BOROS RÓBERT, DR.

„47”, E-4
Anyja neve: Löbl Róza
Született: Budapest, 1929. 03. 30.
Házastárs:
Gyermekei:
Állami iskola: Állam-és Jogtudományi Egyetem (1965)
Párt iskola:
Szakiskola: Külügyi Akadémia (1951)
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: Kulturális Minisztérium, Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya, főosztályvezető
Elhárítás: Minisztériumok preventív védelme
Lakcím: Budapest, VI. Benczúr u. 23. sz.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (1963. 12. 01.)
Százados (1967. 12. 01.)
Őrnagy (1978. 12. 01.)
Alezredes (1980. 10. 01.)
Szolgálati hely, idő: III/III-5. Oszt., kiem.főop.beo., alo.vez., MA-8 (1988. 10. 01.)
Nyugállomány (1989. 12. 31.)
Kitüntetés: Munka Érdemrend - arany fokozat (1975)
Szocialista Munkáért Érdemérem
Haza Szolgálatáért Érdemérem
Dícséret: 11 csoportfőnöki illetve miniszterhelyettesi dicséret és jutalom, 1989-ben 10 000 forint tárgyjutalomban részesült.
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Apja, önéletrajza szerint „a munkásmozgalom régi harcosa.” Eredeti végzettsége nyomdász, 1945-től MKP-tag, 1948 Atheaneum nyomda párttitkára, 1949-től külügyi pályán először Belgrádban ahonnan a Rajk-per után kiutasították, 1951-1956 között moszkvai nagykövetség, pártbizalmi. 1956-tól KÜM Sajtóosztály. 1956-os események után munkásőr, MSZMP szervezőtitkár.


1979-es jellemzése szerint:

„Főleg irodalmi-könyvkiadási területén rendelkezik jó lehetőségekkel. Különösen hasznos tevékenységet folytat kiutazó személyek eligazítása, útijelentések készíttetése, operatív realizálások, emigrációs szervek, személyek tekintetében.”


Dr. Horváth István belügyminiszter 009/93/1989. számú parancsa a szolgálatban történő visszatartást fenntartotta „A szolgálat érdekében – az 1971. évi 10. sz. tvr. 5 § /6/ bekezdése és a 18/1981. számú BM Utasítás 7. pontja alapján, meghatározatlan időre, beleegyezésével 1989. április 1-i hatállyal”

A BM parancs előadója Brancsik alezredes volt, azt láttamozta Harangozó Szilveszter.

 

Dr. Horváth József III/III. csoportfőnök 009/286/1988. számú parancsa kinevezte, „A Személyzeti Munka Szabályzatának 132. pontja alapján 1988. október 1-i hatállyal [...] A BM III/III-5 Osztály kiemelt főoperatív tisztjét ugyanott alosztályvezetőnek.”

A parancs előadója Brancsik alezredes volt.

 

Dr. Horváth József vezérőrnagy, BM III/III. csoportfőnök 009/111/1989. számú, 1989. március 31-én kelt, parancsa alapján jutalomban részesült. „A Belügyminisztérium állományában végzett példamutató munkájáért, 60. születésnapja alkalmából 10 000 Ft értékű tárgyjutalomba. [...] a BM III/III.  Csoportfőnökség „SZT” jutalomkeret terhére kerül elszámolásra.”

A parancs előadója Brancsik alezredes volt.

 

Dr. Horváth József vezérőrnagy III/III. csoportfőnök, 1989. december 19-én kelt, 009/394/1989. számú parancsa dicséretben és jutalomban részesítette, „A belügyminiszter megbízásából – az 1971. évi 10. sz. tvr. 31. § /1/ bekezdés alapján, a szolgálat példamutató teljesítéséért, nyugállományba helyezése alkalmából, 1989. december 31-i hatállyal: 10 000 Ft [...] A jutalom összege a BM III/III. Csoportfőnökség „SZT” jutalomkeretéből kerül kifizetésre.”

A parancs előadója Brancsik alezredes volt.

 

Dr. Horváth József vezérőrnagy III/III. csoportfőnök, 1989. december 19-én kelt, 009/395/1989. számú parancsa nyugállományba helyezte, „Az 1971. évi 10. sz. tvr. 5. § /1/ bekezdés alapján, a szolgálat felső korhatárának elérésével, a Belügyminisztérium állományában végzett eredményes munkája elismerése mellett, 1989. december 31-i hatállyal.”

A parancs előadója Brancsik alezredes volt.

TÉRKÉP