BOTTYÁNSZKI ANDRÁS

„9050”
Anyja neve: Hrabovszki Ilona
Született: Békéscsaba, 1927. 08. 31.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Puskás Tivadar Hírközlési Technikum
Párt iskola:
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: Budapesti Hiradótechnikai Vállalat Békéscsabai gyára, műszaki osztályvezető
Elhárítás: Ipari elhárítás
Katonai objektumok külső védelme
Lakcím:
Telefon:
Szociális származás: agrárproletár

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (1969. 01. 01.)
Szolgálati hely, idő: BM Békés M. RFK III/II.alo., "SZT" áll., op.beo (1969. 01. 01.)
Polgári életbe átadás (1970. 12. 31.)
Kitüntetés:
Dícséret:
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

 

Részlet az 1968-ban kelt Önéletrajzából:

Már 12 éves koromban dolgoztam, napi 6-7 órát, nehéz fizikai munkán. Az iskolai szünetekben pedig napi 12-14 órát. 14 éves koromtól, 1942-től rendszeresen dolgoztam napi 12-14 órát, édesapámmal együtt, a legkülönbözőbb munkahelyeken, alkalmi munkákon, pl. favágás, kubikolás, hordár, kifutó, stb. [...] Az ellenforradalom kitörésének napján, 1956. október 23-án, munkahelyemen tartózkodtam a Posta Erősítő Állomás területén, melyet 1956. november 4-ig egy pillanatra sem hagytam el. Rögtön az első napon katonai egység bevonásával biztosítottam valamennyi hírközlési objektumot, fegyveres őrök felállításával. Október 26-án beosztottaim közül  két technikus erőszakos fellépésükkel követelték, hogy álljak át a „forradalom” oldalára és a hírközlési eszközöket bocsájtsuk  annak rendelkezésére. Ekkor még fegyver állt rendelkezésemre, ennek hatása meggyőzte a fenti  két forrófejű munkatársamat. Egy-két nap elteltével Tóth alezredes, a honvédség akkori parancsnoka egy főhadnagyot küldött azzal a paranccsal, hogy a hírközlő eszközök segítségével, az országos hálózatot igénybe véve, tájékozódjon a szovjet egységek harcmozdulatairól [...] más lehetőségem nem volt, mint a szabotázs, mégpedig technikai manőverezéssel lehetetlenné tettem a beszéd érthetőségét. [...] közvetlen beosztottaim vezető funkciómból leváltottak, vezetői jogaimtól megfosztottak, beosztottak műszerészként éjszakai szolgálatra [...] az állomás területét nem voltam hajlandó elhagyni. [...] Másnap délelőtt [...] az állomás vezetését visszavettem. A fegyelmet az adott körülmények között – erőszak alkalmazásával is – biztosítottam. Eltávolíttattam az egyik hangadót"

 

Részlet az 1968–ban kelt Minősítéséből:

„Agrárproletár családból származik [...] Eddigi munkaköreiben szerzett tapasztalatai, általános- és műszaki képzettsége a BM ÁB szerveivel volt korábbi kapcsolatai révén szerzett bizonyos mérvű operatív tapasztalatai alapján alkalmas arra, hogy a BM ÁB: szerveinél hivatásos állományban, mint SZT beosztású operatív tiszt teljesítsen szolgálatot. Híradó Technikai Vállalat Békéscsabai Gyára ahol a műszaki osztály vezető beosztást kap „A” kategóriába sorolt haditermeléssel foglalkozó üzem. Beosztása az igazgató és a főmérnök után a legfontosabb műszaki beosztás. Közvetlen irányítása alá tartoznak azok a személyek akiknek teljes áttekintési lehetőségük van a gyárban készülő termékekre vonatkozóan. A legtitkosabb adatokhoz hozzáférő személyek felé irányító, ellenőrző jogköre van. Beosztásánál fogva legalkalmasabb arra, hogy az üzemben megfelelő pozíciónk legyen. [...] Beosztásába 2 700 Ft havi fizetéssel vették fel."

 


Felesége a Kötöttárugyárban gyári munkás, lánytestvére hivatásos BM tiszt.