BUDA PÉTER

AT-7
Anyja neve:
Született:
Házastárs:
Gyermekei:
Állami iskola: 4 polgári (1945)
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem (1965)
Szakiskola: BM Rendőrtiszti Akadémia (1961)
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: Pannónia Szálloda és Étterem Vállalat Gemenc szállója, szállodai üzletvezető-helyettes
Elhárítás: Elhárítás az idegenforgalom területén
Lakcím:
Telefon:
Szociális származás: paraszt

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Őrmester (1954. 05. 03.)
Alhadnagy (1955. 06. 14.)
Hadnagy (1957. 09. 13.)
Főhadnagy (1960. 09. 03.)
Százados (1964. 09. 01.)
Őrnagy (1970. 01. 01.)
Alezredes (1985. 10. 01.)
Szolgálati hely, idő: BM Tolna M. Főosztály, I. Osztály (1954. 05. 03.)
Karhatalom, Szekszárd (1957. 01. 01.)
BM Tolna Megyei RFK Pol.NY.Oszt., II. alosztály (1957. 03. 01.)
Kitüntetés: Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany
Dícséret:
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Szolgálati adatlapja szerint 1956. november 1-4 között a szekszárdi megyei börtönben raboskodott.

 

Részlet az 1979. május 2-án kelt, dr. Háromházi János alezredes által összeállított Minősítésből:

A szocialista rendszerhez hű. A fedőmunkahelyén működő pártalapszervezet titkára.  [...] Munkája alapján az elhárítási vonalnak megfelelően tájékoztattuk a központi osztályokat és társszerveinket. Beszervezési céllal tanulmányozásokban részfeladatokat hajtott végre.”

 

Részt vett a "Romantika" előzetes ellenőrzésben. Jellemzésében elégedetlenek voltak vele, mert nem volt hajlandó a nyelvtanulásra. Eredeti foglalkozása telefonműszerész volt.