BUDAI ISTVÁN

D-6
Anyja neve: Varga Teréz
Született: Szekszárd, 1919. 05. 27.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: 1 polgári (1932)
Párt iskola: 3 vándorpártiskola
Szakiskola: 3 hónapos operatív tiszti iskola (1951)
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím:
Telefon:
Szociális származás: munkás

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Százados (1957. 10. 28.)
Szolgálati hely, idő: BM ÁVH I/6.-b alo. (1951)
BM II/2. Oszt op.beo. (1962)
III/II titk. (1966)
III/II Csfs., főop. (1971)
Nyugállomány kérelmére (1972. 09. 30.)
Kitüntetés: Államvédelmi Érem (1956)
Felszabadulás Emlékérem (1970)
Dícséret: 2 alkalommal, 1 600 Ft
Fenyítés: Megrovás - Gondatlanságból okozott kár (1966)

BIOGRÁFIA

Részlet az 1960-ban kelt Minősitéséből:

Az iskolai oktatás szakmai vizsgáin Budai elvtárs gyenge eredményt ért el, viszont [...] a hajózás területén nagy gyakorlattal rendelkezik és ezzel igyekezett pótolni elméleti hiányosságait. [...] Az előző minősítésben felvetettük, hogy a hálózati munkája, különösen a hálózat tartása alacsony szinvonalú, valamint a hálózatépítés területén bátortalan. A hálózati munkájában Budai elvtársnak nem sok fejlődése volt tapasztalható [...] 1959 augusztusában úgy határoztunk, h más munkaterületre helyezzük [...] Budai elvtársnak a hajózás vonalán nagy gyakorlati ismeretei vannak, ami segitségére van a parti elhárító munkában, valamint a folyamrendészeti feladatok végrehajtásában [...] Következtetés: [...] hogy munkáját még jobban tudja végezni feltétlen szükséges politikai és szakmai tudását fejleszteni. Elsősorban politikai képzettségének emelése céljából javasolom őt 5 hónapos pártiskolára elküldeni.”

 

Részlet az 1957-ben kelt Önéletrajzából:

1951. május 2-án vonultam be tartalékos tiszti iskolára [...] az iskoláról kerültem az ÁVH-hoz 1951. július 10-én, mint hdgy a közlekedési vonalra [...] 1953. augusztus hónapban a komáromi kirendeltségre kerültem ki, ahol az 1956. októberi ellenforradalomig teljesítettem szolgálatot. Az ellenforradalom idején okt 27-ig munkahelyemen voltam, majd ugyanezen napon még a járási osztályvezetővel együtt menekülnöm kellett, mert üldöztek bennünket az ellenforradalmárok, így 1 nap és éjjel bujkálás után sikerült Csehszovákiába átszöknünk, ahol november 4-ig tartózkodtam., amikor 4-én 13-és 14 óra között visszajöttünk a járási osztályvezetővel együtt Komáromba akkor a Szovjet parancsnokságra mentünk jelentkezni, ahol már névszerint ismertek bennünket, ugyanis ok 26-án csehszlovák elvtársakkal együtt éjszaka a Komáromban lévő szovjet családtagok kimenekítéséről tárgyaltunk, a helyőrségi szovjet parancsnok Kasinov ezredes elvtársal [...] nov. 14-én este egy szovjet alakulattal jöttem Bpestre a Roosvelt téri BM épületbe, ahonnét 15-én mentem a családomhoz. [...] December hónapban behívtak munkábra, elkső időben gk összeszedésben és hálózati személyek felderítésében. 1957 tavaszán egy ellenforradalmi vezető illegális hazatérésének elfogásáért pénzjutalomban részesültem.”

 

Eredeti foglalkozása: villanyszerelő, gépkocsivezető. SZT illetménye: 2 870 Ft (1963).