CSIZMADIA LÁSZLÓ

AB-19
Anyja neve: Lukács Piroska
Született: Budapest, 1939. 12. 18.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Gimnáziumi érettségi (1957)
Párt iskola:
Szakiskola: BM Rádiós Tiszti iskola (1959)
Idegen Nyelvi Főiskola (1964)
BM Műszaki tanfolyam (1972)
Nyelvtudás: angol (felsőfok)
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest XIV. Lengyel u. 11.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főtörzsőrmester (1961. 01. 01.)
Alhadnagy (1964. 03. 01.)
Hadnagy (1966. 03. 01.)
s.k. Főhadnagy (1969. 03. 01.)
Százados (1974. 03. 01.)
Őrnagy (1980. 01. 01.)
Szolgálati hely, idő: BM II/16-b. alo., rád.táv. (1960. 01. 01.)
BRFK. III/II. alo. op.ti. (1966. 12. 09.)
BRFK. III/I. alo., kiem.főop. (1969. 08. 15.)
BRFK III/I alo., T-17 (1971. 07. 01.)
BRFK III/II. Oszt., "SZT" főop.beo., T-17 (1976. 03. 01.)
Nyugállomány (1979. 12. 31.)
Nyugállomány hatálytalanítva. (1980. 01. 01.)
Kitüntetés:
Dícséret: Főkapitányi dicséret + 2 000 Ft. (1968 és 1970)
Fenyítés: Szóbeli feddés – Szolgálati mulasztásért (1964)
Szigorú megrovás írásban – szolgálati rend és fegyelem megsértése (1979)

BIOGRÁFIA

Részlet az 1979. december hónap során készült Minősítéséből:

Operatív tevékenységében kezdeményező és önálló, de össztevékenységéből – emberi magatartásából – hiányzik a következetesség és a felelősségérzet. Saját jelentései leszámítva a terjengősséget, jók, zömében operatív értékkel bírnak és hasznosíthatók. Hálózattartó munkája fokozatosan javul. Hálózatai egyre több olyan információt szolgáltatnak, amelyek operatív értékűek. E jelentések értékelése azonban nem mindig szakszerű, esetneként a feladatok meghatározása az általánosság szintjén mozog. [...] Emberi magatartásából hiányzik a következetesség és a felelősségérzet. Saját jelentései – leszámítva a terjengősséget – jók, zömében operatív értékkel bírnak és hasznosíthatóak. A minősítési időszakban Csizmadia László elvtársnál felszínre kerültek olyan negatív jellegű magatartási formák, amelyek korábbi minősítéseiben nem találhatók, vagy csak utalás van rájuk. [...] jellembeli tulajdonságai miatt munkatársai nem szívesen dolgoznak vele, a fedőmunkahely vezetője visszarendelését kéri. [...] két esetben jutott tudomásunkra, hogy dekonspirálta  Belügyminisztériumhoz való tartozását. [...] arrogáns és intrikus megnyilvánulások miatt [...] jelenlegi beosztására alkalmatlan. [...] Átheléyezésére a BRFK III/II. osztályon lehetőség nincs. [...] Biztonsági okból nyugállomáynba helyezésével szolgálati viszonyának megszüntetésére teszünk javaslatot.”


A személyi anyagban elfekvő cetli szerint az MNVK-2 alhadnagyként foglalkoztatta.

 

Nyelvtudási pótléka 600 Ft volt.

TÉRKÉP