CZANK PÉTER

AL-1
Anyja neve: Csorba Julianna
Született: Szarvasgede, 1933. 06. 26.
Házastárs:
Gyermekei:
Állami iskola: általános gépíró-technikusi érettségi (1966)
Párt iskola: pártiskola 3 hónapos (1956)
ML középiskola (1967)
Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem szakosító (1980)
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: Siroki Mátravidéki Fémművek
Elhárítás: Ipari elhárítás
Lakcím: Sirok Lenin út 30.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (1970. 12. 01.)
Százados (1975. 12. 01.)
Őrnagy (1981. 10. 01.)
Alezredes (1988. 10. 01.)
Szolgálati hely, idő: BM Heves M. RFK III/II alo., op.ti., T-19 (1970. 12. 01.)
Nyugállomány (1989. 08. 31.)
Kitüntetés:
Dícséret: 3 alkalommal, köztük 55. születésnapjára 4 000 Ft jutalom.
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Hatan voltak testvérek. 1970-től SZT tiszt. Fedőmunkahelye a Siroki Mátravidéki Fémművek (ez lőszergyártással foglalkozott), ahol személyzeti, majd igazgatási osztályvezető volt. Pártfunkciókat is ellátott, valamint tartott hálózatot is. Eredeti szakképzettsége esztergályos és gépésztechnikus volt. Havi 500 Ft. „SZT” pótdíjat kapott. 1980-as jellemzése szerint: „Elvhű, következetesen képviseli a Párt politikáját.

 

Dr. Rédei Miklós vezérőrnagy, III. főcsoportfőnök-helyettes 1988. június 8-án kelt, 009/214/1988. sz. parancsa szolgálatban visszatartotta, „Meghatározatlan időre, az 1971. évi 10. sz. tvr. 5. §. /6/ bekezdés alapján, a szolgálat érdekében, beleegyezésével, 1988. július 1-jei hatállyal [...] Beo. illetményét az 5/1985. BM számú Utasítás 1/a pontja szerint 9 400 Ft-ban állapítom meg.”

A parancs előadója Loss alezredes volt.  

 

Dr. Csivcsik János ezredes a Heves megyei rendőrfőkapitány áb. helyettesének 009/290/1988. számú parancsa dicséretben és jutalomban részesítette, „Fedőmunkahelyén a Belügyminisztérium érdekében végzett eredményes operatív munkájának elismeréséül 55. életévének betöltése alkalmából: 4 000 Ft” értékben.

 

Pallagi Ferenc vezérőrnagy belügyminiszter-helyettes 009/215/1989. számú parancsa nyugállományba helyezte 1989. augusztus 31-i hatállyal: „Az 1971. évi 10. sz. tvr. 5. § /1/ bekezdése alapján, a szolgálat felső korhatárának elérésével, a Belügyminisztérium állományában végzett eredményes munkája elismerése mellett” egyben dicséretben és jutalomban részesítette: „Az 1971. évi 10. sz. tvr. 31. § /1/ bekezdése alapján – a szolgálat példamutató teljesítéséért 8 000 Ft” értékben.

A parancs előadója Dömény Tamás alezredes volt

TÉRKÉP