DEDINSZKY LÁSZLÓ

AK-34
Anyja neve: Záhonyi Mária
Született: Élesd, 1943. 09. 19.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki kar (1972)
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem (1972)
Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem szakosító (1982)
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: Debreceni Posta Főigazgatóság
Elhárítás: Hírközlési elhárítás
Lakcím: Debrecen Csapó utca 100. IX/25.
Telefon:
Szociális származás: alkalmazotti

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Hadnagy (1982. 05. 01.)
Főhadnagy (1986. 04. 01.)
Szolgálati hely, idő: BM Hajdú B. M. Rfk. III/II. Oszt., T-19 (1982. 05. 01.)
Nyugállomány (1989. 11. 30.)
Kitüntetés:
Dícséret: Egyszer részesült dicséretben és 4 000 Ft pénzjutalomban
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Néggyermekes alkalmazotti családból származik, első feleségétől  1983-ban közös megegyezés alapján elvált. Eredeti foglalkozása: távközlési technikus, polgári szakképzettsége okl. villamosmérnök. Vagyoni helyzete: 2 szobás társasház, garázs, szgk, 200 négyszögöl hétvégi telek. SzT pótdíja havi 600 Ft volt. Neje főművezető volt a Biogálnál.

 

Részlet az 1982-ban kelt Felvételi javaslatból:

A különböző csoportvezetői tevékenysége alatt megfelelő vezetői gyakorlatra tett szert és bizonyította, hogy képes emberek kisebb vagy nagyobb csoportjának irányítására. [...] Társadalmi rendszerünk híve. [...] Mozgalmi munkájában ésszerű okfejtésével és meggyőző munkával áll ki a párt politikája mellett és vesz részt folyamatosan annak gyakorlati megvalósításában.[...] családi élete kiegyensúlyozott és példás [egy év múlva elvált feleségétől] [...] Emlékező tehetsége, megfigyelőképessége jó, leleményes, kényes helyzetekben feltalálja magát. BM hivatásos szolgálatra operatív szakon egészségügyileg alkalmas.”

 

Részlet az 1983-ban kelt jellemzéséből:

Az operatív munkában való járatlanságokból adódóan a kezdeti időszakban a feladatait apróbb hiányosságokkal látta el. [...] Irányítása jelenleg is fokozott figyelmet igényel. [...] az operatív munkához jó érzéke van. [...] Megfigyelőképessége jó, leleményes, konspirációs érzéke jó. Politikailag egyértelműen társadalmi rendszerünk híve. [...] Alkalmasnak tartjuk jelenlegi beosztásából adódó feladatok végrehajtására.

Feladatok: [...] Nagyobb aktivitással vegyen részt a munkatervi feladatainak végrehajtásában [...] Az operatív pozíciók irányításában  legyen igényesebb, következetesebb. [...] Fedőbeosztása által biztosított kereteken belül határozottabban lépjen fel az utasítások megszegőivel szemben. Fordítson fokozott figyelmet a rezsim és objektumvédelmi utasítások betartásának ellenörzésére.

Jellemzését Benke Gábor őrnagy osztályvezető állította össze.

 

Pallagi Ferenc vezérőrnagy belügyminiszter-helyettes 009/343/1989. számú parancsa nyugállományba helyezte 1989. november 30-i hatállyal, „Kérelmére – az 1971. évi 10.sz. tvr. 6. §. b. pontja alapján – a Belügyminisztérium állományában végzett eredményes munkája elismerése mellett.”

A parancs előadója Dömény Tamás alezredes volt.

TÉRKÉP