DOBRÓKA JÁNOS

D-45
Anyja neve: Csekő Erzsébet
Született: Hatvan, 1926. 08. 18.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola:
Párt iskola: pártiskola (1 év) (1951)
SZKP KB Pártfőiskola 3 éves (1964)
Szakiskola: Dzerzsinszkij Iskola Budapest (1949)
Tartalékos Tiszti Iskola (1951)
Dzerzsinszkij Iskola Szovjetunió 1 éves (1953)
Nyelvtudás: német (középfok)
orosz (felsőfok)
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest I. Szirtes utca 5/a II/5.
Telefon: 665-293

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Alhadnagy (1945. 09. 01.)
Hadnagy (1948. 03. 09.)
Főhadnagy (1948. 07. 11.)
Százados (1949. 07. 01.)
Őrnagy (1951. 08. 01.)
Alezredes (1954. 12. 30.)
Ezredes (1967. 04. 04.)
Szolgálati hely, idő: Hatvan jk. Pol.Oszt., pol.nyom. (1945. 09. 01.)
Eger ÁVH, pol.nyom. (1946. 10. 01.)
Székesfehérvár ÁVH, csop.vez. (1948. 12. 01.)
Bp. Dzserzsinszkij, hallgató (1949. 01. 01.)
Budakörnéyki ÁVH, oszt.vez. (1949. 08. 01.)
Bp. Pártfőiskola, hallgató (1950. 09. 01.)
I/3. Oszt., oszt.vez.h. (1951. 08. 01.)
Győr M. ÁVH, oszt.vez. (1952. 05. 01.)
SzU Dzserzsinszkij, hallgató (1952. 11. 01.)
ÁVH Titk. Bp., tikt.vez. (1953. 05. 01.)
VIII. Oszt. (1953. 10. 01.)
Ausztria, Bécs, rezidens (1954. 01. 01.)
II/9. Oszt., oszt.vez. (1956. 10. 01.)
SZKP Főiskola, hallgató (1961. 02. 01.)
III/I-2. Oszt., oszt.vez. (1964. 08. 01.)
Állományból törölve (1968. 05. 06.)
III/I-2. Oszt., oszt.vez. (1973. 03. 01.)
III/II-10. Oszt., oszt.vez., K-7 (1975. 01. 15.)
Szolgálatban visszatartva (1981. 09. 01.)
Nyugállományba helyezve felső korhatár miatt (1984. 06. 30.)
Kitüntetés: "48" Díszérem (1948)
Népköztársasági Érdemérem V. fok (1952)
Kiváló Szolgálatért Érdemérem (1955)
Kiváló Szolgálatért Érdemérem (1957)
Partizán Emlékérem (1958)
10 éves Szolgálati Érdemérem (1959)
20 éves Szolgálati Érdemérem (1965)
Kiválló Állambiztonsági Munkatárs jelvény - Szovjetunió (1970)
Felszabadulás Emlékérem (1970)
Fegyverbarátságért Érdemérem – ezüst fokozata – Csehszlovák (1970)
30 éves Szolgálati Érdemérem (1975)
Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany (1978)
A Szovjet Milícia kiváló rendőre jelvény - Szovjetunió Belügyminiszterétől (1980)
35 éves Szolgálati Érdemérem (1980)
Munka Érdemrend - arany fokozat (1981)
Vörös Csillag Érdemrend - Szovjetunió (1984)
Belügyminisztérium Kiváló Dolgozója - Szovjetunió Belügyminiszterétől (1984)
Szocialista Magyarországért Érdemérem - Nyugállományba helyezése alkalmából (1984)
40 éves Szolgálati Érdemérem (1984)
Vörös Csillag Érdemrend - Szovjetunió (1984)
Dícséret: 9 alkalommal, összesen 44 500 Ft értékben + aranygyűrű. Jutalmat kapott a XXII Nyári Olimpia biztosításáért 1980-ban.
Fenyítés: Szigorú megrovás- Egy operatív akcióban nem volt körültekintő, elöljárójának nem jelentette (1967)

BIOGRÁFIA

Részlet az 1957. április 8-án kelt Önéletrajzából:

Anyám Csekő Erzsébet apja [...] kovács volt, akit 1919 után direktóriumi tagsága miatt Egerbe lecsuktak és azóta munkanélküli volt. [...] az iskola elvégzése után napszámosnak vettek fel [...] A felszabadulás 1944. november 24-én otthon ért. Ettől kezdve a szovjet elvtársakkal dolgoztam [...] a korházakhoz toboroztunk munkatársakat. [...] A Kommunista Pártba felvételemet decemberben kértem [...] 1945 április végén a Párt szeminárium vezető képző tanfolyamra küldött Egerbe [...] a tanfolyam elvégzése után a Párt a politikai rendőrségre küldött a hatvani járási kapitányságra. [...] 1956 szeptemberében a bécsi rezidentúráról visszahelyeztek a Figyelő és Környezettanulmányozó Főosztályra vezetőnek. a rezidentúráról végleg 1956. október 14-én érkeztem haza. Október 17-én a bakoncsi üdülőbe mentem [...] Az október 23-i ellenforrdalmi eseményről 24-én reggel a rádióból értesültünk az üdülőben tartózkodókkal együtt. Rögtön intézkedtünk és Pápáról a honvéd alakulat elhárító tisztjétől kértünk géppisztolyokat  és T.T. pisztolyokat töltényekkel együtt. [...] Az üdülő gépkocsiján ötödmagammal Budapestre indultunk szolgálati helyünkre. Székesfehérváron [...] feltartóztattak. [...] 26-án [...] Érden a Tanácsháza előtt barikádba akadtunk és az ott összesereglett 1000 fős tömeg kiforgatott bennünket a gépkocsiból. [...] Mikor meglátták az igazolványomat elkezdtek ordítani sé a tömeg elkezdett ütlegelni. [...] Az agyonveréstől az mentett meg, hogy szovjet páncélosok jöttek és szétlőtték a barikádot. [...] A főosztály központjába 29-én délután fél kettőkor érkeztünk meg a Május 1. körletbe. Innentől kezdve az anyagok megsemmisítését valamint a BM központba való beszállítását végeztük. [...] A szovjet elvtársak teherautón kivittek a repülőtérre, ahonnan 1-én 1 órakkor hajnalban Beszédes elvtárssaé együtt a SzU-ba mentünk. Moszkvából november 5-én de. repülőgéppel visszahoztak és 5-én éjjel érkeztünk meg a repülőtérre. Itt a szovjet elvtársak által összegyűjtött ellenforradalmárok kihallgatását végeztük 30-án. [...] Feleségem az ÁVH-nál dolgozott, legutóbb a Határőrség felderítő osztályán volt Bécsbe helyezésünkig. Feleségem bátyja [...] alezredes a BM-be dolgozik, míg másik bátyja [...] a Pártközpontba dolgozott. [...] Jelemleg a Figyelő és Környezettanulmányozó aparátus vezetője vagyok.”

 

Részlet az 1960. április 23-án kelt Minősítéséből:

Komoly érdeme van abban, hogy az ellenforradalom után közvetlenül rendkívüli nehéz körülmények között megszervezte osztályát és az egész személyi állomány aktívan bekapcsolódott, részt vett az ellenforradalom felszámolásában. Az osztály munkájában fejlődés mutatkozik. Az áldozatkész munka bizonyítéka a II/2. Osztály által szervezett akciók során végzett figyelés, kispesti ügyben végzett munka. Jelentős eredményeket értek el a külföldi diplomaták és a külföldi beutazók figyelésénél. Komoly erőfeszítéseket tett a nagykövetségek jelző és figyelő, valamint tartózkodási helyek megszervezésében, azok technikai ellátása érdekében. Jól szervezte meg a követségek biztosítását, ahonnan több esetben értékes anyagot kaptak az operatív osztályok. [...] Fellép az olyan esetekben, amikor a munkában régi, rossz módszereket alkalmazzák. Komoly érdeme, hogy mértéktartóan gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel, kelentős összeget takarított meg a népgazdaságnak. azonban nagyobb gondot kell fordítani a gépkocsikra, mert tavaly 11 gépkocsi rongálódott meg. [...] Nem elemzi a hibák okait. [...] Nem mindig következetes, enm követel szigorú rendet munkatársitól. [...] Néha nem mer következetesen kiállni véleménye mellett. [...] Kerüli az összeütközéseket, nehogy rossz vélemény alakuljon ki személyéről, munkájáról. [...] Az elemző munkát nem követeli meg ehlyetteseitől sem és az alosztályvezetőktől sem.”

 

1968-1984 között Moszkvában belügyi összekötő, ebben az állásban SZT-tiszt, utána nyugállományban. Beosztási illetménye 1981-ben 8 500 Ft havonta

 

Dr. Császár Józsefné alezredes a BM Személyzeti csoportfőnökség osztályvezetőjének 1984. június 27-én kelt iagazolása alapján 1945.06.22- től 1984. 06.30-ig teljesített hivatásos szolgálatot a BM állományában. 

TÉRKÉP