DUDÁS LÁSZLÓ

„1053”
Anyja neve: Singer Rozália
Született: Budapest, 1910. 08. 07.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: 2 középiskolai osztály (1923)
Párt iskola: 2 hónapos Falujáró Pártiskola (1949)
Szakiskola: 2 éves operatív nyomozó tiszti tanfolyam
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím:
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Százados (1951. 04. 14.)
Őrnagy (1964. 06. 01.)
Szolgálati hely, idő: Budapesti Gazdasági rendészet, 2. alo., op.tiszt (1946. 01. 01.)
Budapesti ÁVH (1948. 01. 01.)
Budapesti Határőrség főparancsnokság, felderítő oszt., alo.vez. (1950) (1950. 01. 01.)
Egyesült Izzó (1953. 01. 01.)
BM II/4. Oszt., op.tiszt (1957. 01. 01.)
BM II/2. Oszt. (1962. 01. 01.)
III/II. Oszt., "SZT" áll. (1964. 01. 01.)
Nyugállomány felső korhatár miatt (1966. 08. 31.)
Kitüntetés:
Dícséret: 2 alkalommal, összesen 2 300 Ft értékben.
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Kétgyermekes parasztcsaládba született. 1924-től szabósegéd volt, 1927-től 1946-ig szabó szakmában dolgozott. A második  világháborúban, 1943-45 között a Bp-i Tábori postánál teljesített  szolgálatot, mint postai alkalmazott. Sopronkőhidán orosz fogságban volt, 1945 májusától 1945 augusztusáig. Polgári szakképzettsége: női szabó, lakatos hegesztő,  elektromos targonca kezelő

 

Részlet az 1958-ban kelt Önéletrajzából:

Mikor a határőrséget átszervezték akkor átkerültem a Határőrség főpar.-ság feld. Osztályára. Ott 1952. szeptember 12-ig dolgoztam, ekkor alaptalan vádak alapján őrizetbe vettek, majd 1953.augusztus 8-án szabadlábra helyeztek. 1957. május 15.-én  Bp-i Kat. Bíróság az ellenem emelt vádakat jogerősen megsemmisítette és teljes rehabilitációt és jogfolytonosságot nyertem., 1957 szeptemberétől újra a BM-ben dolgozom. 

 

Részlet az 1960-ban kelt Minősítéséből:

1959 augusztusáig kizárólag op. hálózati munkát végzett az osztrák hajózás vonalán, majd 1959 augusztusában áthelyeztük őt a parti elhárításhoz [...] Előző Minősítésében felvetettük, [...] hogy [...] vannak hiányosságai [...] alalcsony szinvonalú volt a hálózat irányítása, szervezése és nevelése. figyelembe véve Dudás et. életkorát, egészségi állapotát, szükséges őt könyebb beosztásba helyezni. Ezért helyeztük át a parti elhárításhoz. [...] sértődöttség volt tapasztalható [...] a folyamhajózási rendeletek ismereténél kisebb hiányosságok még tapasztalhatók [...] szorgalmával, hivatásszeretetével ki tud küszöbölni.[...] szorgalmasan tanul, a politikai szemináriumokra rendszeresen felkészül és megjelenik. A vitákban aktív. [...] Előző Minősítése óta Dudás et.-t az osztályvezeto elvtárs írásbali figyelmeztetésben részesítette, az operatív munka folyamán elkövetett dekonspirációért. Ugyanis Dudás et. az egyik rezidenséhez olyan személyt kapcsolt hozzá, aki még be sem volt szervezve, hanem tanulmányozás alatt állt. [...] jelenlegi beosztásában javaslom meghagyni. 

A Minősítést Kőműves  László őrnagy alosztályvezető állította össze.

 

1964-ben kelt Minősítése új információt nem tartalmaz, Tóth István r. őrnagy alosztályvezető állította össze, Kőműves  László őrnagy hagyta jóvá.