EMBER JÓZSEF

D-203
Anyja neve: Meksz Margit
Született: Budapest, 1928. 02. 02.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei:
Állami iskola:
Párt iskola:
Szakiskola:
Nyelvtudás: spanyol (felsőfok)
Fedőmunkahely: Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt., főosztályvezető
Elhárítás:
Lakcím: Budapest XI. Baranyai utca 7. V/1.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Alhadnagy (1950. 04. 04.)
Törzsőrmester (1950. 07. 01.)
Hadnagy (1951. 07. 07.)
Főhadnagy (1952. 04. 04.)
Százados (1955. 04. 04.)
Őrnagy (1960. 04. 04.)
Alezredes (1966. 04. 04.)
Szolgálati hely, idő: Műszaki Tiszti Elhárító alo., op.beo. (1950. 07. 01.)
Műszaki Tiszti Elhárító alo., alo.vez. (1951. 07. 07.)
Katonai Elhárító Oszt., alo.vez.h. (1954. 01. 01.)
Katonai Elhárító Oszt., oszt.vez.h. (1955. 01. 01.)
Karhatalom (1956. 11. 10.)
BRFK XXII. ker., alo.vez. (1956. 12. 15.)
BRFK. pol.nyom., csop.vez. (1958. 08. 15.)
IDNY, hallgató (1960. 08. 15.)
III/I-1. Oszt. (1963. 08. 01.)
III/I-1-h alo., „SZT” (1966. 04. 01.)
III/I-9. Oszt., „SZT” (1967. 08. 01.)
BRFK ÁB „SZT” (1973. 04. 16.)
III/II-6. Oszt., főop.beo. (1977. 11. 01.)
Nyugállomány (1978. 02. 28.)
Kitüntetés: Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957)
Magyar Partizán Érdemérem (1957)
Kiváló Szolgálatért Érdemérem (1960)
10 éves Szolgálati Érdemérem (1960)
15 éves Szolgálati Érdemérem (1965)
20 éves Szolgálati Érdemérem (1970)
25 éves Szolgálati Érdemérem (1975)
Szolgálati Érdemérem
Dícséret: Csoportfőnöki dicséret + 1.500 Ft., OV. Dicséret + 2.000 Ft. (1978)
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet a személyi anyagban dátum nélkül található Önéletrajzból:

„1956. október 23-án este jelentkeztem szolgálati helyemen, a BM Katonai Elhárító Osztályon, amelynek kötelékében különböző akciókban és az épület védelmében vettem részt, majd a főosztály állományával a HM-be vonultunk, ahol 2 nap múlva, október 30-án fogságba estünk, s a Fő utcai katonai börtönbe szállítottak bennünket. November 4-én szabadultunk, és november 5-én a Roosevelt téri BM épületbe mentünk, ahol a szovjet elvtársakkal különböző akciókban vettünk részt, majd az akkor alakuló I. honvéd forradalmi ezred egyik szakaszának megszervezése után a forradalmi karhatalmi ezred II. századában teljesítettem szolgálatot 1957. április 5-ig. A II. század minden jelentősebb akciójában részt vettem.

 

Részlet az 1966. november 4-én kelt Minősítésből:

Ember József r.alezredes elvtárs 1973-ban került a BRFK III/II-C. alosztály SZT állományába, főoperatív beosztásba. Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.-nél fedőmunkahelyén először tanácsadói, majd főosztályvezetői beosztást kapott. Munkaterületéhez tartozik a vállalat idegenforgalmának átfogása, ezen területen szűrő-kutató feladatok ellátása. Kiutazók köztt végzett tipp-kutatás, valamint a kapitalista országokból beutazó személyek ellenőrzésének megszervezése. […] Ember elvtárs a fedőmunkahelyén fellépő nehézségek ellenére kigoástalanul szervezte  meg az objektumon belüli kémelhárító munkát. Tevékenységével jól működő mevhanizmust alakított ki, ami az elmúlt időben töb értékes információt szolgáltatott.

TÉRKÉP