ENDRÉDY /ENDRÉDI/ ZOLTÁN, DR.

D-140
Anyja neve: Simon Margit
Született: Sopron, 1930. 11. 17.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei:
Állami iskola: Állam-és Jogtudományi Egyetem (1975)
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem (1961)
Szakiskola: Rendőrtiszti Főiskola (1968)
Idegen Nyelvi Főiskola (1968)
Nyelvtudás: német (középfok)
Fedőmunkahely: Külkereskedelmi Minisztérium, főosztályvezető
Elhárítás: Minisztériumok preventív védelme
Lakcím: Budapest XIII. Visegrádi utca 58/a. fsz 2.
Telefon:
Szociális származás: alkalmazotti

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Őrvezető (1950. 01. 01.)
Szakaszvezető (1951. 01. 01.)
Őrmester (1952. 04. 04.)
Törzsőrmester (1954. 04. 04.)
Alhadnagy (1957. 11. 07.)
Hadnagy (1959. 11. 09.)
Főhadnagy (1962. 11. 01.)
Százados (1966. 11. 01.)
Őrnagy (1970. 09. 01.)
Alezredes (1977. 09. 01.)
Szolgálati hely, idő: Mezőcsáti Rendőrőrs (1949. 01. 01.)
Kormányőrség E alo. (1951. 01. 01.)
BRFK XI. ker. (1953. 08. 08.)
BRFK XII. ker. (1959. 11. 16.)
BM. IDNY (1965. 08. 01.)
III/II-10. Oszt. (1968. 08. 01.)
III/II-10. Oszt., (1970. 04. 01.)
III/II-7-a. alo. (1971. 08. 01.)
III/II-7-a. alo., K-14 (1973. 09. 01.)
III/II-7 Oszt., K-10 (1975. 05. 01.)
Kitüntetés: Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957)
Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany
Közbiztonsági Érdemérem - bronz
Kiváló Szolgálatért Érdemérem
Közbiztonsági Érdemérem - arany
Dícséret: 15 alkalommal
Fenyítés: Írásbeli figyelmeztetés fiatalkorú tettleges bántalmazásáért.

BIOGRÁFIA

Idézet az Önéletrajzából:

„ [1956.] október 23-án a Böszörményi u. Rendőrtiszti továbbképző tanfolyamon voltam, onnan kivittek bennünket a Szabad Nép székház védelmére, a századot szétszórták, és a székház pincéjébe szorultunk hatodmagammal [...] fegyvereinket mindvégig megőriztük. Október 27-én hajnalban lőszert szereztünk és kivágtuk magunkat a kiskunhalasi katonák segítségével. Fegyereinkkel együtt bevonultunk a tiszti iskolára, itt parancsot kaptunk Bondor Antal r. százados elvtárstól az ÁVH tisztiiskola védelmére. Itt mint géppuskás kezelő lettem beosztva. [...] Az iskolát október 30-ig védtük, akkor parancsot kaptunk hogy a budapestiek marajanak az iskolán, a vidékiek elmentek haza. Szőke hadnaggyal és Bondor szdos. et-al maradtunk fenn estig az iskolán, akkor parancsot kaptunk Török ezredestől, hogy hagyjuk ott az ÁVH tiszti iskolát és vonuljunk be a rendőrtiszti iskolára. Addig az ÁVH tiszti iskolára ellenforradalmár be nem tette a lábát. [...] 30-án este mindjárt jelentkeztem a XI. kerületi kapitányságon szolgálattételre, azonban a Forradalmi Bizottság azonnali hatállyal elbocsátott amit Egress szdos közölt velem azzal az indokkal, hogy ÁVH-s voltam. [...] November 5-én Sárosi őrgy. elvtárs telefonált, hogy jelentkezzek szolgálattételtre, és azonnal jelentkeztem és kezdettől fogva szolgálatot telejsítettem szovjet katonákkal és rendőrökkel fegyvereket gyűjtöttünk össze. Jelenleg is a 24. sz. tiszti őrs parancsnoka vagyok.

 

Részlet az 1980. március 25-én kelt minősítésből:

1975. április 1-én a Külkereskedelmi Miniszter Elvtárs kérése alapján került SZT állományba. [...] Fedőmunkahelyi beosztása főosztályvezető. Lehetőségeinek eredményes felhasználásával jelentős segítséget ad alosztályunk feladatainak végrehajtásához. Külkereskedelmi és jogi ismereteit eredményesen hasznosítja az operatív mukában. Rendszeresen készít előzetes szakértői véleményeket alosztályunk ügyeiben és jelzéseiben. 1976-tól az I. sz. SZT-rezidentúra vezetője. [...] feladatait nem mindig végzi az elvárásoknak megfelelően. Ebben jelentős mértékben befolyásolja fedőbeosztásából adódó valamint a központtől kapott direkt feladatok végrehajtásából adódó leterheltsége. Az általa irányított rezidentúrához kapcsolt operatív tisztek irányítására nevelésére és szakmai felkészítésére lehetőségein belül a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítania.„

Apja gyógypedagógiai felügyelő volt.

Eredeti foglalkozása kovácssegéd.

Elvált, majd újra megnősült.

TÉRKÉP