EPERJESI /ENGELBERGER/ LÁSZLÓ, DR.

D-36
Anyja neve: Sátori Veronika
Született: Pesterzsébet, 1928. 06. 25.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Tanítóképző (1961)
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudomány doktora (1965)
Párt iskola: pártiskola (2-3 év) 3 éves (1959)
Szakiskola: Idegen Nyelvi Főiskola (1963)
Nyelvtudás: német (középfok)
orosz (felsőfok)
Fedőmunkahely: MTSH, elnökhelyettes
Elhárítás: Nemzetközi kapcsolatok
Lakcím: Budapest XI. Ábel Jenő utca 6. II/2
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Alezredes (1962. 02. 15.)
Ezredes (1981. 10. 01.)
Szolgálati hely, idő: II/2. Oszt., oszt.vez.h. (1962. 02. 15.)
III/1. Oszt., csop.f.h. (1962. 08. 15.)
III/1. Oszt., csop.f. (1962. 12. 01.)
Állományból törölve (1967. 02. 15.)
III/II-6. Oszt., (1967. 02. 15.)
III/II-11. Oszt., főop. (1971. 01. 01.)
III/II-10-a alo., kiem.főop. (1974. 11. 11.)
III/II-7. Oszt., K-12 (1975. 12. 12.)
III/II-10. Oszt., oszt.v., K-9 (1976. 08. 01.)
Nyugállomány, tartalákos állományba helyezve (1986. 06. 30.)
Nyugállományba helyezve (1988. 12. 31.)
Kitüntetés: Szocialista Munkáért Érdemérem (1953)
Árvízvédelmi Érem (1954)
Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957)
10 éves Szolgálati Érdemérem (1972)
15 éves Szolgálati Érdemérem (1977)
20 éves Szolgálati Érdemérem (1982)
Dícséret: 6 alkalommal, 17 500 Ft értékben + aranytőr Nyugállományba vonulása alkalmából 1982
Fenyítés: Szigorú megrovás (Benkei elvtárstól) 1964, törölve 1965-ben
Figyelmeztetés írásban – Jelentéstételi kötelezettség megszegése miatt 1978

BIOGRÁFIA

 

Kivonat az 1962. június 22-én kelt Önéletrajzából:

Anyja szövőnő, apja gépmunkás. Pécelen 1944-ben megszökött „a németektől”. 1945 január 9-ig bujdosott. 1946-tól MKP-tag. 1946-1948 között MADISZ dolgozó, 1948-1950 MLSZ titkár, az országos sporthivatal osztályvezetője. 1950-1957 között a Pártközpont dolgozója. 1960-ban érettségizett. 1948-ban nősült, felesége szűcssegéd.

 

Részlet az 1974. július hóban kelt Minősítéséből:

Az állambiztonsági munkát gyakorlata alapján magasfokú önállósággal végzi. [...] Hálózattartó munkájában következetes. Politikailag igen érzékeny munkaerületen eredményesen egyezteti munkaköri feladatait az operatív munkával. Jelenlegi beosztásában széleskörű tapasztalatokara tett szert a nemzetközi érintkezés területén. [...] Magasabb beosztásra lakalmas.

 

Nyelvpótléka havi 800 Ft volt, polgári szakképzetsége: tanító.

 

Dr. Császár Józsefné alezredes a BM Személyzeti csoportfőnökség osztályvezetőjének 1982. augusztus 17-én kelt iagazolása alapján 1962. 02.15-től 1982. 06.30-ig teljesített hivatásos szolgálatot a BM állományában.

 

A BM 009/416/1988. számú parancsa dr. Eperjes László erzedest, a szolgálat felső korhatárának elérése miatt, 1988. oktober 31-ei hatállyal nyugállományba helyezték. Nyugdíjmegállapításához 1987. július 1-től 1987. december 1-ig 24.500 Ft., 1988. január 1-től 1988. október 31-ig 45.300 Ft. havi illetményt állapítottak meg. A parancs a 009/143/1982 sz. parancsot hatályon kívül helyezte, és az SZT-tisztet 1982. június 30-tól 1988. október 31-ig tartalék állományba helyezte.

 

Nyugdíjas igazolványát 1983. március 28-án  átvette.

 

A BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség alosztályvezetője Csejtei Miklósné százados, 1989. január 5-én, 43 évnyi szolgálati idő után, nyugdíját 20 108 Ft-ban álapította meg. 

TÉRKÉP