GYALUS LAJOS

D-87
Anyja neve: Wálóczi Margit
Született: Isaszeg, 1926. 03. 12.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola:
Párt iskola: 6 hetes (1949)
Szakiskola: Idegen Nyelvi Főiskola (1963)
Nyelvtudás: német (közepes)
olasz (felsőfok)
Fedőmunkahely: IBUSZ Idegenvezetői Osztály, osztályvezető helyettese
Elhárítás: Elhárítás az idegenforgalom területén
Lakcím: Budapest XVIII. Lakatos u. 17.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (1948. 07. 01.)
Százados (1957. 05. 10.)
Őrnagy (1963. 09. 01.)
Alezredes (1969. 09. 15.)
Szolgálati hely, idő: BM Kormányőrség (1956. 01. 01.)
III/II. Csfs., „SZT” áll. (1963. 09. 01.)
III/II-8. Oszt., főop.ti., K-14 (1971. 07. 01.)
Nyugállományba helyezve, a szolgálat felső korhatárának elérésével (1981. 03. 31.)
A Rendőrség halottjává nyilvánítva (1985. 11. 09.)
Kitüntetés: Közbiztonsági Érdemérem - ezüst (1955)
Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957)
Munka Érdemrend - bronz fokozata (1972)
30 éves Szolgálati Érdemérem (1978)
Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany (1981)
Dícséret: Dicséretben és jutalomban összesen 4 alkalommal 8 100 Ft értékben részesült.
Fenyítés: Feddés írásban – megengedhetetlen magatartás miatt 1974, törölve 1975-ben.

BIOGRÁFIA

Részlet az 1974. július 13-án kelt Minősítéséből:

Szakmai leterheltsége csak fokozódott [...] az osztályvezetést gyakorlatilag Gyalus elvtárs látta el. [...] Csak a legszükségesebb állambiztonsági feladatokat hajtotta végre. [...] az új vezető kinevezése előtt tájékoztattuk és felkértük az új vezető támogatására. Annak ellenére, hogy Gyalus elvtárs erre ígéretet tett, ezt nem tartotta be, intrikált a vezető ellen. [...] Az IBUSZ felsőbb vezetői [...] olyan következtetésre jutottak [...] hogy [...] más területre helyezik át. [...] Az a véleményünk, hogy Gyalus elvtárs nem értette meg és ma sem érti, hogy fedőmunkahelyén mindenekelőtt jó operatív tisztre és ezzel párhuzamosan jó szakmai vezetőre van szükség. [...] célszerűnek tartjuk [...] az IBUSZ területéről kivonni és az idegenforlaom más területére elhelyezni.”

A minősítést Igaz Andor alezredes Osztályvezető hagyta jóvá, aki a következő megjegyzést fűzte hozzá: „A szolgálatot nehéz helyzetbe hozta. Ennek következtében fontos elhárítási területen a munkájába visszaesés következett be.

 

Dr. Császár Józsefné alezredes, a BM Személyzeti Csoportfőnökség osztályvezetőjének 1981. március 24-én kelt igazolása alapján, 1948.07.10-1981.03.31. között volt a BM hivatásos állományában.

 

Testvére BM dolgozó.

TÉRKÉP