GYŐRFFY DEZSŐ

D-62
Anyja neve: Ács Gizella
Született: Köveskál, 1931. 04. 27.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei:
Állami iskola: Gimnáziumi érettségi (1968)
Párt iskola: pártiskola 5 hónapos (1970)
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím:
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Őrmester (1957. 11. 11.)
Törzsőrmester (1961. 11. 15.)
Főtörzsőrmester (1966. 11. 15.)
Alhadnagy (1967. 11. 07.)
Hadnagy (1969. 11. 01.)
Főhadnagy (1973. 11. 01.)
Százados (1978. 10. 01.)
Szolgálati hely, idő: Nyugállomány (1986. 04. 30.)
Kitüntetés: Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany (1972)
Dícséret: 15 dicséret és jutalom
Fenyítés: 15 nap fogda munkában italfogyasztás, fegyelmezetlen magatartás miatt

BIOGRÁFIA

Részlet az 1978.december 18-án kelt Minősítésből:

Operatív feladatainak végzésében továbbra is a fegyelmezettség a precizitás, a teljességre törekvés a jellemző. Jó megfigyelő érzéke van az események közötti összefüggések megtalálására. Jelentései tárgyszerűek és megalapozottak. A társszervekkel való együttműködésben a konspirációs elvek betartására, illetve betartatására törekszik. A különböző akciókban fegyelmezetten és szakszerűen vesz részt.

 

Polgári végzettsége gépkocsivezető, SZT havi pótdíja 500 Ft volt 1984-ben.