HOFFMANN KÁROLY

D-178
Anyja neve: Ruck Franciska
Született: Almáskamarás, 1931. 11. 06.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Maxim Gorkij Tudomány Egyetem (Szovjetunió, Szverdloszk), Történelem Szak, IV. évfolyam (1953)
Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK (1955)
Párt iskola:
Szakiskola: Tartalékos Tiszti Iskola (1955)
Dzerzsinszkij Iskola 1 éves levelező (1960)
Idegen Nyelvi Főiskola esti tagozat (1967)
Nyelvtudás: német (felsőfok)
orosz (felsőfok)
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest XIV. Kacsóh Pongrác úti Ltp. 26.ép. „A” lph. II/5..
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Hadnagy (1956. 11. 06.)
Főhadnagy (1960. 04. 10.)
Százados (1964. 06. 15.)
Őrmester (1969. 06. 15.)
Alezredes (1976. 06. 02.)
Szolgálati hely, idő: BRFK Pol.Nyom.Oszt., II. alo., op.beo. (1957. 03. 01.)
BRFK Pol.Nyom.Oszt., II alo., főop. beo. (1959. 11. 01.)
BRFK III/II. alo., csop.v. (1963. 05. 15.)
III/II. Csfs., op. beo. (1966. 11. 15.)
III/II-1. Oszt., főop. (1968. 12. 01.)
III/II-6. Oszt., kiem.főop. (1974. 11. 01.)
III/II-6-a. alo., alo.vez., K-10 (1976. 10. 01.)
Szolgálati viszony megszünése elhalálozás miatt (1982. 08. 16.)
Kitüntetés: Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957)
10 éves Szolgálati Érdemérem (1967)
15 éves Szolgálati Érdemérem (1971)
Szolgálati Érdemérem (1975)
20 éves Szolgálati Érdemérem (1976)
25 éves Szolgálati Érdemérem (1981)
Dícséret: 5 alkalommal, összesen: 17 000 Ft értékben
Fenyítés: Megrovás – Értelmetlen magatartást tanúsított. (1964, törölve 1965-ben)

BIOGRÁFIA

Részlet Szolgálati adatlapjának tartalmából:

1956. okt. 24-től, november 10-ig a szovjet hadseregnél voltam, mint tolmács. Utána az V. ker. Karhatalomban ugyancsak mint tolmács.”

 

Kivonat az 1962. november 28-án kelt Önéletrajzából:

Apja kőműves, anyja paraszt. 1947-től vilanyszerelő tanuló, 1949-ben szovjet ösztöndíjat kapott a Maxim Gorkij Tudományegyetem történelem szakára, azonban ott teherbe ejtett egy nőt, ami miatt hazaküldték. Az ELTE BTK-n diplomázott. Gyermeke anyjával végül Magyarországon összeházasodott, a Magyar Szovjet Társaság pest megyei elnőkségén dolgozott. 1956 novemberétől szovjet alakulatok tolmácsa. Ezt követően jelentkezett a rendőrségre. 1960-ban újra nősült, mivel előző felesége „[egy] gépkocsivezetővel elköltözött”. Felesége a Műanyagipari KTSZ vegyésze volt.

 

Részlet az 1978. augusztus 21-én kelt Minősítéséből:

1976. március 15-e óta dolgozik jelenlegi fedőmunkahelyén, főosztályvezető-helyettesi beosztásban. [...]  sikerült elfogadtatnia magát olya minisztériumi szintű vezetőnek, aki a tárcaszintű különböző döntések és egyéb intézkedések kidolgozásában, illetőleg végrehajtásában egyenrangú partnere a már régebb idő óta ott dolgozó szeméyleknek. [...] Bevonják a nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos ügyek intézésébe. [...]  Jelenleg 6 fő operatív és 1 fő adminisztratív állományú SZT tiszt, illetve tiszthelyettes végez állambiztonsági munkát közvetlen irányítása mellett. [...] különösen a fiatal SZT elvtársaknak ad jelentős segítséget a kettős jogállású státuszban végzendő kémelhárító operatív munka mielőbbi elsajátításában. [...] nem riad vissza az ésszerű kockázatvállálástól sem. [...] rendszeresen vesz részt külföldi partnerek belföldi és határon túli ellenőrzésében. [...] Operatív szempontból értékes adatokat szolgáltatott a budapestre akkreditált kapitalista diplomatáknak a tárca felé megnyilvánuló érdeklődési irányairól, ileltve ezen személyek magyar állampolgárságú kapcsolatairól.

Minősítését Szabó Pál százados, alosztályvezető állította össze, Kőműves László ezredes osztályvezető hagyta jóvá.

 

Dr. Császár Józsefné alezredes, a BM Személyzeti Csoportfőnökség osztályvezetőjének 1982. augusztus 30-án kelt igazolása alapján, 1956. 11. 06-1982. 08. 16. között volt a BM hivatásos állományában.

TÉRKÉP