HOLCZMANN GUSZTÁV

D-186
Anyja neve: Klór Julianna
Született: Budapest, 1925. 03. 24.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: 4 polgári (1941)
Állam-és Jogtudományi Egyetem I. évfolyam (1964)
Párt iskola: pártiskola 3 hónapos (1952)
Szakiskola: Rendőrakadémia levelező tagozat, 3 éves (1962)
Dzerzsinszkij Iskola 1 éves (1963)
Nyelvtudás: német (középfok)
Fedőmunkahely: Országos Bányaműszaki Felügyelőség, műszaki-gazdasági tanácsadó
Elhárítás: Ipari elhárítás
Lakcím: Budapest V. Balassi B. u. 27.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Próbarendőr (1945. 11. 27.)
Százados (1956. 04. 04.)
Őrmester (1961. 04. 04.)
Alezredes (1967. 04. 01.)
Szolgálati hely, idő: BRFK V.ker. kap., osztályparancsnok (1945. 01. 01.)
BM II/6-f. alo., aloszt.vez. (1957. 01. 01.)
BM II/6-a. alo., csop.vez. (1962. 01. 01.)
BM III/II-1/9. Oszt., alo.vez. (1966. 06. 01.)
BM III/II-1. Oszt., főop.beo. (1970. 07. 01.)
A „Rendőrség halottjává” nyilvánítva (1987. 07. 25.)
Nyugállományba helyezve kérelmére
Kitüntetés: Közbiztonsági Érdemérem - bronz (1951)
Közbiztonsági Érdemérem - arany (1953)
Közbiztonsági Érdemérem - arany (1955)
Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1958)
10 éves Szolgálati Érdemérem (1959)
15 éves Szolgálati Érdemérem (1961)
20 éves Szolgálati Érdemérem (1965)
Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany (1965)
25 éves Szolgálati Érdemérem (1970)
Felszabadulás Emlékérem (1970)
30 éves Szolgálati Érdemérem (1975)
Dícséret: Szolgálati ideje alatt „Eredményes Munkájáért” 10 alkalommal részesült tárgy-, illetve 1-6.000 Ft. közötti pénzjutalommal kiegészített dicséretben
Fenyítés: Feddés írásban (1969.12.24.)

BIOGRÁFIA

Részlet az 1963. június 12-én kelt Szolgálati Adatlap tartalmából:

1956. október 23-a a BRFK-n ért. Ezt követően éjjel-nappal a BRFK épületében tartózkodtam 1956. november 3-ig, amikor utasításra el kellett hagynom az épületet. Ezután 1956. november 7-én jelentkeztem szolgálattételre. Ezt követően utasításra egy 50 fős egységet kellett szerveznem. Az egység feladata volt az ellenforadalmi események alatt elkövetett terrorcselekmények, gyilkosságok, fosztogatások tetteseinek felderítése és elfogása. A feladatot végrehajtottam.

 

Részlet az 1974. jújius 18-án kelt Minősítésből:

Holzmann Gusztáv r. alezredes Elvtárs 1970. július 31-én lett kihelyezve SzT állományba az Országos Bányaműszaki Felügyelőséghez, fedőmunkahelyére. Jelenlegi beosztása műszaki-gazdasági tanácsadó. Kihelyezéskor feladatul kapta: rendkívüli események kivizsgálásában való részvételt, a helyszínen azoknak az adatoknak a felkutatását, amelyek állambiztonsági szempontból jelentőséggel bírnak. […] Továbbá a nyugati államokba utazók eligazítása, beszámoltatása és az utijelentések összegyíűjtése értékelése. Az eltelt időszak alatt feladatának csak részben tett eleget. […] Az események vizsgálati szakaszában nem volt eléggé kezdeményező, nem adott információt vagy adatokat, amelyek elősegítették volna operatív intézkedések megtételét. Jelentéseit késve készíti el. […] Az Országos Bányaműszaki Felügyelőség sajátosságait és operatív helyzetét figyelembe véve, 1973 októberében a fedőbeosztást megszüntettük. A fentiek alapján javasoljuk Holzmann Elvtárs nyílt állományba való visszahívását és a személyzeti szervek rendelkezésére bocsátását. 

 

Holzmann a róla készült minősítéshez a következő, saját kézzel írt megjegyzést fűzte:

Az állambiztonsági pozíció megerősítésére vonatkozó – az elhangzott ígéretek ellenére – a szükséges támogatást nem kaptam meg. Így is saját erőből a szükséges alapokat, és a BM-nek szóló tekintélyt megteremtettem.

 

A Minősítésen – többek között – olvasható módon Tóth István rendőr alezredes aláírása szerepel.

 

 

1944-ben munkaszolgálatos volt. 

TÉRKÉP