HOLINGER JENŐ

D-204
Anyja neve: Bernhardt Ilona
Született: Rákoskeresztúr, 1932. 08. 16.
Házastárs:
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola:
Párt iskola:
Szakiskola: Rendőrakadémia levelező tagozat (1969)
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: Nehézipari Minisztérium, Olajterv
Elhárítás: Ipari elhárítás
Lakcím: Budapest, XI. Őrmező-úti Ltp. V.ép. B. X/63.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Alhadnagy (1954. 12. 01.)
Hadnagy (1956. 04. 04.)
Főhadnagy (1959. 04. 04.)
Százados (1963. 04. 01.)
Őrmester (1968. 04. 01.)
Alezredes (1975. 04. 01.)
Szolgálati hely, idő: ORFK, Bűnügyi Szakiskola, növendék (1953. 08. 25.)
BRFK, Ipari Alosztály (1954. 12. 01.)
BRFK, Életbiztonsági alosztály (1956. 04. 04.)
BRFK, Üzérkedési Alosztály (1957. 01. 01.)
BRFK, Ipari Alosztály, csoportvezető (1962. 08. 24.)
BM Belbiztonsági Osztály (1971. 01. 01.)
BM Tudományszervezési Osztály (1973. 05. 01.)
BM III/II-6. Oszt., alo.vez., K-10, majd MB-8 (1988. 01. 01.)
Nyugállomány (1988. 08. 31.)
Kitüntetés: Közbiztonsági Érdemérem - ezüst (1963)
10 éves Szolgálati Érdemérem (1963)
Közbiztonsági Érdemérem - ezüst (1967)
15 éves Szolgálati Érdemérem (1968)
20 éves Szolgálati Érdemérem (1973)
25 éves Szolgálati Érdemérem (1978)
Közbiztonsági Érdemérem - arany (1983)
30 éves Szolgálati Érdemérem (1983)
35 éves Szolgálati Érdemérem (1989)
Dícséret: 18 alkalommal kapott dicséretet és jutalmat. Nyugállományba helyezése után még két alkalommal kapott jutalmat: Ov.dics. + 4 000 Ft (11-39-136/88.IX.29.), Csf. Dics. + 8 000 Ft (009.412/89.XI.30.)
Fenyítés: Szigorú megrovás - Rendőrtiszthez nem méltő magatartásért (1980)

BIOGRÁFIA

1977-ben lett SZT-tiszt a Nehézipari Minisztérium Iparszervezési Főosztályán (titokvédelmi osztályvezető) ezt követően 1981-től az OKGT OLAJTERV gazdasági tanácsadója szintén fedett pozícióban. Az első helyen rezidentúra vezető. 1981-es jellemzése szerint azonban egyik munkahelyén női beosztottaival ”beosztásával össze nem egyeztethető kapcsolatok kiépítésére törekedett”, amiért 1980-ban csoportfőnökhelyettesi szigorú megrovás büntetést kapott. Egyébként elégedettek voltak munkájával.  Nyelvtudási pótléka 400 Ft volt 1978-tól, A BM szolgálatban visszatartva 1987.11.01-től. Beosztási illetménye 12 800 Ft volt.

 

1988-as nyugállományba helyezése után szerződéssel tovább foglalkoztatták az NBH 5-ös osztályán, hálózatot is tartott 1990 végéig. Ekkor Holinger reklamált a BM-nél és kérte 13 056 forintos nyugdíja mellé a havi 9 870 forintos SZT tiszti pótdíja folyósítását, amelyet azonban Horváth Balázs Belügyminiszter 1990. augusztus 1-én kelt 009/354 határozata alapján nem engedélyeztek. Simon Sándor NBH igazgató 1990. december 20-án kelt levele szerint „Mint Ön is tudja, a politikai rendszerváltozásból adódóan a Belügyminiszter úr döntést hozott a korábbi jogcímen járó kiegészítő nyugellátás folyósításának f. év december 31-i hatállyal történő megszüntetéséről.

TÉRKÉP