HORVÁTH BÉLA

D-10
Anyja neve: Gaál Karolin
Született: Taliándorogd, 1923. 05. 23.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Kereskedelmi érettségi (1944)
Állam-és Jogtudományi Egyetem I. évfolyam (1955)
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem (1964)
Szakiskola: Rendőrakadémia politikai nyomozó, levelező tagozat (1967)
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest V. Beloiannisz (Zoltán) u. 6.
Telefon:
Szociális származás: munkás

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Hadnagy (1955. 10. 15.)
Főhadnagy (1962. 11. 01.)
Százados (1965. 01. 01.)
Őrnagy (1970. 01. 01.)
Alezredes (1981. 01. 01.)
Szolgálati hely, idő: II/5-b. alo., csoportvezető (1955. 10. 01.)
III/II-1-b. alo., főop.beo. (1969. 07. 01.)
III/II-6-b. alo., főop.beo. (1971. 07. 01.)
III/II-11. Oszt., kiem.főop. (1974. 11. 01.)
III/II-11. Oszt., kiem.főop., K-12 (1975. 12. 01.)
Nyugállomány (1981. 10. 31.)
A Rendőrség halottjává nyilvánítva (1984. 03. 20.)
Kitüntetés: Partizán Emlékérem (1956)
Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957)
10 éves Szolgálati Érdemérem (1965)
15 éves Szolgálati Érdemérem (1970)
Közbiztonsági Érdemérem - arany (1970)
Felszabadulás Emlékérem (1970)
20 éves Szolgálati Érdemérem (1975)
25 éves Szolgálati Érdemérem (1980)
Dícséret: 13 alkalommal, összesen: 24 400 Ft értékben
Fenyítés: Szigorú feddés írásban – Munkafegyelem megsértése miatt (1978)

BIOGRÁFIA

Részlet a Szolgálati adatlapjáról:

„ [1956-ban] Belügyminisztériumban, majd a Szovjet csapatoknál. 1956. november 6-tól Etyeken, lőszerraktár őrzése. 1956. november 16. Karhatalom. Utána: Belügminisztérium”

 

Részlet az 1980. november 25-én kelt Minősítéséből:

A hozzá beosztott SZT tiszteknek nemcsak fedőmunkahelyi, hanem operatív vezetője is. E kettős minőségben törekszik a kollektíva egységét megerősíteni. [...] Feladat meghatározó, irányító és ellenőrző tevékenysége sokat fejlődött. [...] A fedőmunkahelye területén végrehajtásra kerülő akciókban mindenkor jól biztosította a konspirált mozgás, illetve tartózkodás körülményeit. [...] 1978. június elsejével Miniszter Elvtárs a szolgálatban visszatartotta [...] Horvát Béla elvtársat [...] alkalmasnak tartjuk [...] engedélyezett időpontig jelenlegi szakmai feladatait eredményesen ellásssa.„

Minősítését Szabó Pál őrnagy alosztályvezető állította össze, Dr Vince István ezredes osztályvezető hagyta jóvá.

 

Eredeti szakmája villanyszerelő, gépkocsivezető. Beo.ill. 1980.06.01-től 6.150 Ft. (009/75/80), Beo.ill. 1981.06.01.-től 7.200 Ft. (099/180/81)

TÉRKÉP