HORVÁTH ENDRE

D-72
Anyja neve: Lotspeich Lujza
Született: Vasszentmihály, 1931. 04. 03.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei:
Állami iskola: Gimnáziumi érettségi (1949)
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem 1 éves (1954)
Szakiskola: Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 2 év (1956)
Nyelvtudás: német (középfok)
Fedőmunkahely: MAHART
Elhárítás: Közlekedés elhárítás
Lakcím: Budapest XI. Otthon u. 25.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Százados (1965. 07. 01.)
Őrnagy (1974. 11. 01.)
Szolgálati hely, idő: BM III/II-6. Oszt., főop.beo., K-14 (1974. 11. 01.)
Nyugállomány (1986. 04. 30.)
Kitüntetés: Közbiztonsági Érdemérem - bronz (1969)
10 éves Szolgálati Érdemérem (1975)
Közbiztonsági Érdemérem - arany (1979)
15 éves Szolgálati Érdemérem (1980)
20 éves Szolgálati Érdemérem (1985)
Dícséret: Dicséretben és jutalomban összesen 6 alkalommal részesült.
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Apja adóügyi jegyző, 1947-től népi kollégista. Önéletrajza szerint:

Itt kezdődött el politikai képzésem és kommunista világnézetem kialakulása. Kultúrcsoportunkkal jártuk a falvakat, részt vettünk a választási harcokban, az ifjúsági mozgalomban. 1948-ban felvettek az MDP-be. 1949.IV.3-án önként bevonultam a Néphadseregbe, ahol kiváló eredménnyel elvégeztem a Légvédelmi Tüzér Tiszti Iskolát. 1950. szeptember 24-én avattak alhadnaggyá és a Pestlőrincen állomásozó légvédelmi tüzér ezred törzsébe osztottak be hadműveleti tisztnek. 6 hónap után előléptettek hadnaggyá. Az ezred elhárító tisztje révén itt kerültem kapcsolatba a BM-el. […] 1954-ben felvettek a Zrínyi Katonai Akadémiára. Az iskola végzésének időtartamára a BM kapcsolatot átmenetileg megszüntettük. […] Az ellenforradalom alatt társaim nagy része szembe fordult velem, mert vitáink során igyekeztem a Párt politikáját magyarázni. Amikor november 4-én a Szovjet Hadsereg [sic!] megkezdte az ellenforradalom fegyveres leverését, a viták tovább éleződtek. Az Akadémia, bár 600 fegyveres tiszt volt együtt, nem vett részt az ellenforradalom leverésében, mert a katonai és a pártvezetés tehetetlen volt. Ez a tény kiábrándított katonai hivatásomból. […] Leszerelésem után feleségem szüleihez mentünk Alsószölnökre, miután beadtam felvételi kérelmemet a MAHART-hoz, hogy matrózként kezdhessek új életet. […] 1958-ban a BM Sólyom őrnagy útján újra felvette velem a kapcsolatot. Feladatom az volt, hogy a hajósokkal jó viszonyba kerülve a velük nyugaton kapcsolatot kereső személyeket tanulmányozzam. Az egyik ilyen személlyel (Juhász Ferenc) kötött ismeretség révén kapcsolatba kerültem Rimóczyval és rajta keresztül a nyugatnémet hírszerzők szolgálatában álló Sárvári [László] volt csendőr főhadnaggyal. […] 1964. december 5-én egyike voltam azoknak, akik nemzetközi sajtókonferencián leleplezték a Ságvári-féle kémszervezetet.” ,  

 

 

Részlet az 1982. december 7-én Farkas Tibor alezredes III/II-6-C alosztályvezető által összeállított minősítésből:

Javaslatunkra 1973. július 15-én ismételten külföldi képviseletre került vezető beosztásba. […] Külföldi és hazai fedőmunkahelyein állambiztonsági szempontból fő feladatát képezte a hozzákapcsolt hálózati személyek célirányos foglalkoztatása és vezetése. Utolsó külföldi kihelyezése alkalmával részünkre és a BM III/II-10 Osztály által meghatározott feladatokat  - rezidentúra szervezését, irányítását – jól végrehajtotta. […] Fő feladata jelenleg a Vezérigazgatóság területén foglalkoztatott hálózatok vezetése, irányítása. Ezen túlmenően mint NKO vezető a vállalattól külföldre utazó magyar állampolgárok eligazítása, beszámoltatása, valamint beutazó kapitalista cégek képviselői között szűrő-kutató, tanulmányozó tippkutató munka végzése. […] Családi életében egy nem várt sajnálatos esemény következett be. Fia [...] 1981. május 26-án érvényes turista útlevéllel Ausztriába távozott, s a hazatérést megtagadta. Ez esettől eltekintve családi élete rendezett.”

 

Polgári szakképzettsége gépkocsivezető, neje MÁV dolgozó.

TÉRKÉP