HORVÁTH FERENC, DR.

D-80
Anyja neve: Cséri Mária
Született: Veszprém, 1922. 09. 13.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Állam-és Jogtudományi Egyetem (1963)
Párt iskola: pártiskola 3 hónapos (1952)
Szakiskola: Dzerzsinszkij Iskola 1 éves tiszti továbbképző (1954)
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely: MÁV Miskolc Igazgatóság, VI. osztály, visszkereső és árunyomozó
Elhárítás:
Lakcím: Budapest II. Lórántffy Zsuzsa út 1.
Telefon: 351-933
Szociális származás: munkás

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Alhadnagy (1951. 10. 01.)
Hadnagy (1952. 11. 05.)
Főhadnagy (1954. 10. 02.)
Százados (1957. 10. 28.)
Őrnagy (1962. 11. 01.)
Alezredes (1968. 11. 01.)
Szolgálati hely, idő: I/b. alo., op.beo. (1951. 10. 01.)
VII. Főoszt., Pécsi Oszt., alo.vez. (1954. 02.)
Pest M. Pol. Nyom. ipari alo., op. beo. (1956. 01. 01.)
II/4. instruktori alo., főop.beo. (1957. 10. 28.)
II/4–a. alo., főop.beo. (1958. 06. 01.)
II/4-c. alo., főop.beo. (1960. 01. 01.)
II/b-c. alo., főop.beo. (1962. 10. 01.)
III/II-6-a. alo., alo.vez.h. (1966. 01. 01.)
III/II-6. Oszt., "SZT" áll., főop.beo. (1969. 01. 01.)
III/II-6. Oszt., kiem.főop., K-13 (1974. 11. 01.)
Nyugállomány (1976. 03. 01.)
Kitüntetés: Kiváló Szolgálatért Érdemérem (1955)
Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1958)
10 éves Szolgálati Érdemérem (1962)
15 éves Szolgálati Érdemérem (1966)
20 éves Szolgálati Érdemérem (1971)
Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany (1975)
25 éves Szolgálati Érdemérem (1976)
Dícséret: Dicséret: 11 alkalommal, 11 800 Ft értékben. (1956-ban eredményes nyílt nyomozásért, 1966-ban IX.MSZMP kongresszus biztosításáért tárgyjutaom)
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet az 1974-ben kelt Minősítéséből: 

1951-től teljesít szolgálatot, 1969-től SZT állományban. Feladata: katonai szállítások országos szintű koordinálása, állami-és szolgálati titkok védelme, a hozzákapcsolt hálózat vezetése, hálózati munkára alkalmas személyek felkutatása, tanulmányozása. [...] Politikai és szakmai felkészültsége, vezetési készsége jó, mindenkivel megtalálja azt a hangot, ami a jó munkahelyi közérzet biztosításához szükséges.[...] Korábban alosztályunkon, kmint alo. vez. h. teljesített szolgálatot, megfelelő vezetői gyakorlattal és készséggel rendelkezik, magasabb beosztásba alkalmas.  

 

Részlet az 1962-ben kelt Önéletrajzából:

1945 márc 20. után Ausztriába irányítottak bennünket, több társammal lemaradtunk és a szovjet csapatokat bevárva III. 31-én elindultunk hazafelé [...] 3 hétig voltunk fogolytáborban, onnan vonaton a Szovjetunióba szállítottak, 1948-ig mezőgazdasági munkát [...] végeztem. 1948. XII. 29-én jutottam haza, a MÁV-nál jelentkeztem és 1951. X. 1-ig vasutas voltam Miskolcon, 1951. X. 1-től az ÁVH-hoz, az akkori I6b osztályra kerültem.

 

Részlet a Szolgálati adatlap tartalmából:

1956.XI. 29-ig Pécsen a volt BM VII. Főosztály Pécsi Osztályán. Okt. 29-ig szolgálatban, XI.2-4-ig börtönben, XI. 4-től XI. 12-ig rendes szolgálat [...] 1956. XI. 5 és 6-án nyílt fegyveres akciókban való részvétel.

 

Illetménye 1964-ben havi 3 433 Ft volt.

TÉRKÉP