?

AB-101
Anyja neve: Szuchovszky Éva
Született: 1956. 02. 28.
Házastárs:
Gyermekei:
Állami iskola:
Párt iskola:
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím:
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (1989. 04. 01.)
Szolgálati hely, idő: BRFK III/III. Oszt. "SZT" áll., op.beo., T-17 (1989. 04. 01.)
Leszerelve (1990. 01. 29.)
Kitüntetés:
Dícséret:
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Dr. Horváth István belügyminiszter 1989. március 14-én kelt 009/86/1989. számú parancsa szerint az 1971. évi 10. sz. tvr. 4. §. ÚT. 11. pontja alapján 1989. április 1-i hatállyal kinevezve egyben véglegesítve a BRFK III/III. Osztály állományába operatív beosztottnak. „Egyben az SZT pótdíj folyósítását engedélyezem a mindenkori fedőmunkaköri illetménytől függetlenül. [...] Munkaköri száma: T-17. Beo. illetménye 10 000 Ft [...] „SZT” pótdíj havi összege: 400 Ft.”

A parancs előadója Dömény Tamás alezredes volt, Harangozó Szilveszter láttamozta.

 

AB-101 fedőkódú SZT tiszt operatív kapcsolatként került feltüntetésre az ÁBTL. 1.12.2. 10 doboz, jelzet alatt található: SZDSZ 1989.18.26. Városliget-Királydomb tárgyú dossziéban.

 

Az ellenzéki párt az Emberi Jogok Deklarációjának 200. évfordulójára tervezett megemlékezésének kapcsán a BRFK III/III-D alosztálya operatív intézkedési tervet dolgozott ki, mely során feladatként került meghatározásra: „A megmozduláson résztvevők létszámának, hangulatának, magatartásának figyelemmel kísérése, és a beszerzett információk továbbítása. Az esetleges provokációs, társadalomellenes törekvések időbeni felderítése."

 

Határoztak az általános operatív felderítésről, melyhez a meglévő hálózati bázisukat használták, gondoskodtak a konspiratív felderítésről és az események rögzítéséről. Az operatív biztosítás parancsnoka Sági József alezredes, a III/III-A alosztály vezetője volt. Beosztottként részt vett Tóth Attila hadnagy, Kiss Emil hadnagy, Kohári Tibor százados, Lévai Ferenc törzszászlós.

 

Operatív kapcsolatként lett megjelölve: ÁB-101 SZT, „Tölgyesi” fn. tmb., „Lantos” fn. tmb. Az akciót Somlai Ferenc őrnagy alosztályvezető javasolta, Fábián István őrnagy egyetértésében.

 

Az intézkedésekről tájékoztatták a BRFK főkapitány-helyettesét, Dr. Stefán Géza ezredest is.

 

Arról, hogy az akció végrehajtásában milyen szerep hárult ÁB-101 fedőszámú SZT tisztre utalás nem található. Cirkos Tibor alezredes osztályvezető jelentése beszámol a tüntetésről és közli, hogy: „Rendkívüli esemény nem történt, rendőri intézkedésre nem került sor.

 

Dr. Ilcsik Sándor vezérőrnagy a Belügyminisztérium miniszterhelyettese által aláírt, 009/37/1990. számú parancs alapján kérelmére elbocsátották 1990. január 31-i hatállyal. A parancs előadója Papp M-né főhadnagy volt. Fedőszáma mellett piros tintával a 1265-as szám van írva. Biztonsági dosszié száma SZT-1598.