?

AC-29
Anyja neve: Czeglédi Julianna
Született: 1934.05.17.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei:
Állami iskola:
Párt iskola:
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím:
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Százados (d.n.)
Szolgálati hely, idő: Szolgálatban visszatartva a jelzett dátumtól (1989. 05. 01.)
BM Baranya M RFK III/II-A. alo., főop.ti. (d.n.)
Kitüntetés:
Dícséret:
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Harangozó Szilveszter altábornagy, belügyminiszter-helyettes 009/43/1989. számú parancsa alapján, a szolgálat érdekében – az 1971. évi 10. sz. tvr. 5. §. /6/ bekezdés alapján, beleegyezésével, meghatározatlan időre - 1989. május 1-i hatállyal szolgálatban visszatartva. „Beosztási illetményét az 5/1985. sz. BM Utasítás 1/a. pontja szerint 9 300 Ft-ban állapítom meg.

A parancs előadója: Ojtó Gy. őrnagy volt.