?

H-27
Anyja neve: Lukács Ilona
Született: 1940. 01. 14.
Házastárs:
Gyermekei:
Állami iskola:
Párt iskola:
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely:
Elhárítás: Postai küldemények ellenőrzése ("K"-ellenőrzés)
Lakcím:
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Százados (1987)
Szolgálati hely, idő: III/3. Oszt., főea. K-16 (1988. 07. 01.)
Kitüntetés:
Dícséret: 6 000 Ft értékű tárgyjutalom (1989)
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

A BM 009/009/1987. számú parancsa, H-27 számú SZT-tiszt SZT-pótdíjának összegét, 1987. február 1-től 800 Ft.-ra módosított.

A parancsot Kiss István, r. alezredes, osztályvezető írta alá.

 

Kiss István alezredes, osztályvezető, a 009/29/1988. sz. parancsa alapján, a „H-27” fedőszámú r. százados SZT-pótdíjának összegét, 1987. február 1-től 800 forintra emelte fel. A pótdíj összegét, az ugyancsak Kiss István alezredes, osztályvezető által aláírt, a 009/26/1988. sz. parancs ,1988. február 1-től 400 forintra módosította.

 

Dr. Rédi Miklós vezérőrnagy III. főcsoportfőnök-helyettes, 1988. május 4-én kelt, 009/190/1988. számú parancsa dicséretben és jutalomban részesítette, a III/II csoportfőnökség keretének terhére, „Az 1971. évi 10. sz. tvr. 31. § /1/ bekezdés alapján, konkrét feladat eredményes végrehajtásáért: 7 000 Ft

A parancs előadója Papp Mné főhadnagy volt, aláírásával ellátta Dömény alezredes.

 

Kiss István alezredes, III/3 osztályvezető, 1988. június 14-én kelt, 009/220/1988. számú parancsa kinevezte a BM III/3 Osztály előadójából főelőadónak, „A Személyzeti Munka Szabályzatának 132. pontja alapján, 1988. július 1-i hatállyal” Egyben előléptette sorosan, „Az 1971. évi 10. sz. tvr. 12.0 /1/ bekezdés alapján rendőr őrnaggyá. Mksz:K-16, Beo. illetménye: 9 400 Ft.”

 

Kivonat a 009/15/1990. számú, dr. Kiss István a III/3. Osztály osztályvezetője által aláírt parancsból:

A Belügyminisztérium állományában végzett példamutató munkájáért 50. születésnapja alkalmából 6 000 Ft értékű tárgyjutalomban részesítem.” A parancs előadója Tóthné Monori Éva százados volt.