?

AB-15, K-992
Anyja neve: Horváth Mária
Született: 1952. 08. 16.
Házastárs:
Gyermekei:
Állami iskola:
Párt iskola:
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím:
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (d.n.)
Szolgálati hely, idő: III/I-11. Oszt. (1989. 10. 01.)
BRFK III/II-1 „A” alo., főop. beo. (d.n.)
Kitüntetés:
Dícséret:
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Pallagi Ferenc vezérőrnagy, belügyminiszter-helyettes 1989. november 21-én kelt, 009/366/1989. számú parancsa alapján vezényelve, „Tartósan, a szolgálat érdekében – az 1971. évi 10. sz. Tvr. 22. § /1/ bekezdés, valamint a 9/1982. BMH. sz. Intézkedés 7. pontja alapján, 1989. október 1-i hatállyal [...] a BRFK III/II-1 „A” alosztály főoperatív beosztottját, a BM III/I-11. Osztály állományába. Vezénylésének ideje alatt illetményének és egyéb járandóságainak folyósításáról vezénylési helye gondoskodik. Vezénylési helyén új fedőszáma: K-992”

A parancs előadója: Wágner r. őrgy