JENEI ÖDÖN

D-98
Anyja neve: Bakos Borbála
Született: Budapest, 1930. 12. 01.
Házastárs:
Gyermekei:
Állami iskola:
Párt iskola: pártiskola 5 hónapos (1951)
Szakiskola: Idegen Nyelvi Főiskola (1959)
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest IV. Egressy u. 1/g. II/5.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (1957. 07. 10.)
Százados (1961. 08. 01.)
Őrmester (1977. 11. 01.)
Alezredes (1984. 10. 01.)
Szolgálati hely, idő: Pf. 4700, op.beo. (1953. 01. 01.)
I. Főoszt. (1954. 01. 01.)
II. Oszt., titk.vez. (1957. 07. 01.)
IDNY, hallgató (1958. 09. 01.)
II/2. Oszt., főop.beo. (1959. 07. 01.)
III/II. Csfs., op.beo. (1963. 01. 01.)
III/II-8. Oszt., főop.ti. (1971. 01. 01.)
III/II-10. Oszt., kiem.főop., K-13 (1984. 10. 01.)
Nyugállomány (1988. 01. 31.)
Kitüntetés: Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957)
Magyar Partizán Érdemérem (1957)
Haza Szolgálatáért Érdemérem - ezüst (1979)
Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany (1982)
35 éves Szolgálati Érdemérem (1986)
Dícséret:
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Beosztási illetménye 1986.01.01-től 8 400 Ft.

TÉRKÉP