JOHN EDE

D-139
Anyja neve: Wartha Sarolta
Született: Budapest, 1942. 02. 12.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (1965)
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem szakosító II. évf politikai gazdaságtan
Szakiskola:
Nyelvtudás: angol (középfok)
német (középfok)
orosz (középfok)
Fedőmunkahely: Tervhivatal, NKO
Elhárítás:
Lakcím: Budapest XXII. Kísérleti lakótelep D/1-8 2.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (1977. 06. 01.)
Szolgálati hely, idő: BM III/II-6. Oszt., főop.beo. (1977. 06. 01.)
Elbocsátva kérelmére (1979. 01. 31.)
Kitüntetés:
Dícséret: Csoportfőnökhelyettesi dicséret + 3 000 Ft értékű tárgyjutalom (1979)
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet az 1969-ben kelt Önéletrajzából:

1968 augusztus 31-től 1969 szeptember 1-ig az Európai Gazdasági Bizottság ösztöndíjasaként Genfben tartózkodtam, mint a KSH kiküldöttje [...] Az ifjúsági mozgalomban 1954 óta veszek részt. 1958. óta KISZ tag vagyok. Az egyetemen vezetőségi tag voltam, a Központi Statisztikai Hivatal KISZ szervezetében propagandistaként tevékenykedem 

 

Részlet az 1977-ben kelt Felvételi javaslatából:

Közazdaságtudományi Egyetemet végzett, majd a Belkereskedelmi Kutató Intézetben helyezkedett el tudomáynos segédmunkatársként. Ezt követően a Központi Statisztikai Hivatalban, majd az Országos Tervhivatalban dolgozott mint főelőadó. 1975. óta dolgozik a Könnyűipari Minisztériumban osztályvezetőként. [...] A tervezett beosztásra alkalmasnak látszik”

 

Részlet az 1978-ban kelt Jellemzéséből:

1977. június 1-i hatálylal  nevezték ki BM állományba, főoperatív beosztásba [...] állományba vételekor került. [...] teljes áttekintése van a tárca nemzetközi kapocsolatairól. Hatáskörébe tartozik a tőkés kooperációk és egyéb nemzetközi kapcsolatok létesítésének engedélyezése. Az általa vezetett részleg felelős az államközi szerződésekben, vagy egyébb megállapodásokban rögzített ágazati kötelezettségek teljesítéséért, szervezi a fejlődő országokba irányuló segítségnyújtás különböző formáit. [...] jól látja el az SZT beosztásával járó kettős feladatokat. Szakmai munkáját nagy szorgalommal és hozzáértéssel végzi [...] eredméynesnek ítélik munkáját a fedőmunkahelyi felsőbb vezetők is. Ennek alapján vehetett részt 1977. októberében Ausztráliában és 1978. májusában Spanyolországban az illetékes miniszterhelyettesek által vezetett delegációkban. 1978. I. félévében alapfokú szakmai kiképzésben részesült. [...] Jól hajtja végre az SZT rezidentúra vezetésével járó feladatokat. kinevezése óta több operatív szempontból értékes anyagot adott. fedése kifogástalan, helyzete jó.  

 

Minősítését Tóth istván alezredes alosztályvezető állította össze.

 

SZT-pótlék összege: 500 Ft. 1978.01.01-től. Neje a Belkereskedelmi Minisztérium főelőadója.

 

Személyi anyagába 1984.01.16-án Császár Józsefné engedélyével a III/II-2 alosztály munkatársa tekintett bele.

TÉRKÉP