LACZKÓ /LŐVY/ GYÖRGY

D-1
Anyja neve: Schőnberger Etel
Született: Budapest, 1919. 09. 11.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei:
Állami iskola:
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem (1964)
Szakiskola: Idegen Nyelvi Főiskola (1952)
Nyelvtudás: orosz (középfok)
német (középfok)
Fedőmunkahely: Nagykövetség, Bulgária, konzul
Elhárítás: Nemzetközi kapcsolatok
Lakcím: Budapest XIV. Ilosvay Selymes tér 74.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Százados (1957. 01. 01.)
Őrnagy (1962. 02. 01.)
Alezredes (1968. 02. 15.)
Szolgálati hely, idő: I. Főoszt. Felderítő csop., nyomozó (1948. 01. 01.)
II/2-h alo., főop. (1957. 01. 01.)
III/II-6. Oszt., főop.beo. (1966. 04. 15.)
III/II. Csfs., főop. (1971. 07. 01.)
III/II-11. Oszt., alo.vez., K-10 (1975. 01. 01.)
BM szolgálat vége (1975. 03. 31.)
Kitüntetés: Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1958)
Állambiztonsági Bizottság - 20 éves Érdemérem (1968)
Fegyverbarátságért Érdemérem (1970)
20 éves Szolgálati Érdemérem (1973)
Dícséret: 1959 és 1974 között 12 alkalommal részesült osztályvezetői, csoportfőnöki, és főcsoportvezet-helyettesi dícséreteben, valamint azt kiegészítő 800 és 4.000 Ft. közötti jutalomban „Jó Munkájáért”
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet az 1961. március 23-án kelt Minősítéséből:

Laczkó György r. alezredes elvtárs 1966 júniusában került alosztályunk állományába, mint „SZT” állományú tiszt. Ezt követően néhány hónapon belül fedőszervnél való betanulás után került külföldi kihelyezésre, rezidensnek. A fedőszervnél konzuli beosztást töltött be. […] Operatív szakmai munkáját fezdettől fogva nagy lendülettel és kezdeményező készséggel látta el. Szakmai felkészültségét korácci operatív tapasztalatai feladatai ellátása során jól hasznosította, főleg az elsődleges jelzések felferítésében. […] A hálózati munkájában főként a hálózati személyek és egyéb kapcsolataink irányításában és nevelésében ért el eredményeket. […] A baráti ÁB. szerv képviselőivel jó munkakapcsolatot kikerült kiépítenie és fenntartani. Ez jelentősen elősegítette a szerveink közötti kapcsolat további javulását. A baráti ÁB. szerv számukra nyújtott segítségért kitüntetésben részesítette. 

 

Részlet az 1958. december 12-én kelt Önéletrajzból: 

A Hadifogoly Iroda javaslatára az ÁVO-ra kerültem, mint probarendőr, majd 1949-ben alhadnagy lettem. […] 1950-ben Balog ezredes (Péter Gábor helyettese) teljesen alaptalanul leszerletetett.

 

1940-43 között munkaszolgálatos volt.

TÉRKÉP