LAKATOS GYULA, DR.

D-23
Anyja neve: Kobka Anna
Született: Pestlőrinc, 1925. 08. 29.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK orosz szakos tanár (1956)
Eötvös Loránd Tudományegyetem ÁJK (1970)
Párt iskola: pártiskola 3 hónapos (1949)
Szakiskola:
Nyelvtudás: orosz (felsőfok)
angol (felsőfok)
francia (felsőfok)
Fedőmunkahely: IBUSZ, Nemzetközi Főosztály
Elhárítás: Elhárítás az idegenforgalom területén
Lakcím: Budapest V. Néphadsereg (Falk Miksa) utca 28.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (1962. 07. 01.)
Százados (1967. 04. 01.)
Őrnagy (1973. 04. 02.)
Szolgálati hely, idő: III/II/8-b. alo., "SZT" áll., főop.beo.(1962.08.01) (1962. 08. 01.)
III/II-A Oszt., főop.beo. (1969. 12. 01.)
III/II-10. Oszt., kiem. főop.beo., K-13 (1980. 02. 01.)
Kitüntetés: 15 éves Szolgálati Érdemérem (1977)
Haza Szolgálatáért Érdemérem (1980)
Dícséret: Dicséretben és jutalomban 6 alkalommal, összesen 11 000 Ft. értékben részesült.
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Kivonat 1980. július  17-én kelt Minősítéséből:

1969.XII. előtt a III/II-8-b alo. beosztottja, fedőmunkahelye az IBUSZ NKO vezetői állása (már 1956 előtt is ott dolgozott). 1970-1975 között külföldi beosztásban volt. Ezt követően csoportvezető fedőmunkahelyén. Részt vett az alosztály szűrő-kutató munkájában, jelöltek kiválasztásában és tanulmányozásában.

Minősítését Lakatos József alezredes alosztályvezető állította össze, dr. Veres János alezredes osztályvezető hagyta jóvá.

 

Kivonat Önéletrajzából:

Öccse BM dolgozó, neje politikai munkatárs. 1943-ban érettségizett, ezt követően a MÁV napidíjasa. 1945 elején belépett az MKP-ba. 1948-tól a beszolgáltatás előkészítésében vett részt, ezt követően a Malomipari és Takarmányközpontnál számlarevizor. 1949-ben MDP pártiskolát végzett, majd az MTA-hoz került mint függetlenített párttitkár. 1950 júniusátl IBUSZ társasutazási ügyintéző. 1952-től IBUSZ irodavezető. 1956-tól MSZMP szervező.

Az ellenforradalom leverése után a pártot szervező elvtársakkal arra a következtetsére jutottunk, hogy ha a munkástanács megválasztását megakadályozni nem tudjuk, akkor arra kell törekednünk, hogy minél többen bekerüljünk abba. Ezen megállapodás alapján több elvtárssal egyetemben engem is beválasztotak a munkástanácsba, amely aztán 1957 elején kimondta megszűnését.

1957-től a főiroda vezető helyettese.  1957-től a nyugati országok idegenforgalmi osztályán csoportvezető. 1958-tól alapszervi párttitkár, 1959-1961 között személyzeti osztályvezető is. Ezt követően NKO vezető. Magalakulása óta tagja a munkásőrségnek. Öccse BM dolgozó. Nyelvpótléka 300 Ft volt.

TÉRKÉP