LAKATOS MIKLÓS GÁBOR

AB-64
Anyja neve: Sós Erzsébet
Született: Budapest, 1958. 05. 23.
Házastárs:
Gyermekei:
Állami iskola: Vendéglátóipari szakközépiskola (1976)
Párt iskola:
Szakiskola: Tartalékos Tiszti Iskola (1979)
Nyelvtudás: francia (alapfok)
angol (alapfok)
arab (alapfok)
Fedőmunkahely: Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Vállalat, Hotel Ifjúság, üzletvezető-helyettese
Elhárítás: Elhárítás az idegenforgalom területén
Lakcím:
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Alhadnagy (1979. 11. 01.)
Hadnagy (1982. 10. 01.)
Főhadnagy (1986. 10. 01.)
Szolgálati hely, idő: III/II-8. Oszt., K-17 (1979. 11. 01.)
BRFK III/II-2. Oszt., főop.ti., T-17 (1988. 01. 01.)
Leszerelve kérelemére (1989. 12. 31.)
Kitüntetés: Közbiztonsági Érdemérem - ezüst (1988)
10 éves Szolgálati Érdemérem (1989)
Dícséret: Egy alkalommal részesült dicséretben.
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Kivonat az Életrajzából:

Apja, Beregszászon született, foglalkozása eredetileg szabósegéd. Családjával 1930-ban Belgiumba emigrált és 1937-ben belépett a Belga Kommunista Pártba. A háború alatt a fegyveres ellenállásban is részt vett, majd deportálták. 1945-től pártmunkás, 1956-tól karhatalmista majd hírszerző (párizsi és belgiumi kiküldetésben) később a Kulturális Kapcsolatok Intézeténél főosztályvezető, anyja minisztériumi főelőadó. Iskoláit Budapesten végezte, első fedőmunkahelye a Thermál, majd a Béke szálloda, később a Hotel Ifjúság szálloda üzletvezető helyettese. 1982-ben lépett be az MSZMP-be, előtte KISZ propagandista volt. SZT havi pótdíja 800 Ft volt.

 

Részlet az 1980-ban kelt Jellemzéséből:

Operatív feladata a kémelhárító szűrő-kutató, felderítő munka szervezése és végzése, a hozzákapcsolt hálózatok vezetése, nevelése és ellenőrzése, az objektumban jelentkező operatív akciók előkészítése és a végrehajtásban jelentkező részvétel. Lakatos elvtárs a fenti feladatoknak igyekszik maradéktalanul eleget tenni. Nagy akarással és lelkesedéssel végzi munkáját.

 

Részlet az 1984-ben kelt Jellemzéséből:

Készített jelentései tartalmasak, konkrétak, lényegre törőek. Tanulmányozó, tippkutató tevékenysége megfelel a követelményeknek, több általa javasolt személlyel létesítettünk operatív kapcsolatot.”

 

Benkő Ferenc III/II csoportfőnök 009/369/1989. számú parancsa elbocsátotta, „Kérelmére – az 1971. évi 10. sz. tvr. 6. § a.) pontja alapján, 1989. december 31-i hatállyal

A parancs előadója Loss István alezredes volt