LANTOS MIHÁLY

D-99
Anyja neve: Mihály Mária
Született: Budapest, 1930. 10. 06.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: 7 általános (1957)
Párt iskola: Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem (1963)
Szakiskola:
Nyelvtudás:
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest V. Szemere u. 9.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Százados (1961. 08. 01.)
Őrnagy (1966. 08. 01.)
Szolgálati hely, idő: BM kormányőrség (1950. 01. 01.)
II/2-f. alo., főop.ti. (1961. 01. 01.)
III/II Csfs. "SZT" áll. (1963. 01. 01.)
III/II Csfs., főop.ti. (1971. 07. 01.)
Rokkantsági nyugdíj, BM szolgálatra való alkalmatlanság miatt (1972. 08. 31.)
A rendőrség halottjává nyilvánítva. (1985. 01. 19.)
Kitüntetés: Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1957)
Partizán Emlékérem (1957)
20 éves Szolgálati Érdemérem (1971)
Ságvári Endre Érem (d.n.)
Dícséret: 6 alkalommal, összesen 5 000 Ft értékben
Fenyítés: Figyelmeztetés írásban - Fegyverét elhanyagolta (1962)
Megrovás - Ügynöki munkában dekonspirálódott (1962)

BIOGRÁFIA

1956-ban az Önéletrajza alapján:

1956. okt. 23-29-ig a Maros utcai laktanyában teljesítettem szolgálatot, mint elhárító tiszt. Innen több fegyveres akcióban vettem részt az ellenforradalom ellen., okt. 29-én Sztopka örgy és Nyolcas fhdy elvtársakkal együtt elfoglaltak az ellenforradalmárok. Fogságunk ideje alatt engem szadista módon vallattak és megkínoztak, mert nem voltam hajlandó vallani munkámról és elvtrsaimról. Nov 4-én Adorján alezredes elvtársal együtt szüktünk meg a Szénatéri ellenforradalmároktól és november 6-án reggelig együtt voltunk. 1956. november 9-én csatlakoztam a volt Kormáynörségi egységhez karhatalmi feladatok elvégzésére, először a BM épületében, majd a XIII. ker. Teve utcai Kapitányság körletében tartózkodtunk.

 

Részlet az 1970-ben kelt Minősítéséből:

1963. február 1-től van alosztályunk állományában, mint fedőobjektumba kihelyezett főoperatív tiszt végez operatív munkát. Az elvtárs politikai elveiben szilárd, párthű, rendszerünkhöz hű. Marxista tudása megalapozott, önképzésével rendszeresen foglalkozik. Pártmunkát, mint a fedőobjektum pártszervezetének vezetőségi tagja végez. Tevékenységével jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az objektumon belül őszinte, elvtársias légkör kialakuljon. [...] A hozzákapcsolt hálózat irányítására, vezetésére nagy gondot fordít, amelynek eredményeként több, operatívan értékes jelzés, tipp került felszínre, amit a saját és társszervek jól hasznosítottak. Fedőfoglalkozásával járó gazdasági munkáját jól végzi. Vezetői, beosztottjai szaktudását elismerik. 

 

A Minősítéshez az alosztályvezető kézzel írt véleményt:

Lantos elvtársat könnyebb munkakörbe kell helyezni, mert egészségi állapota nem bírja elviselni a jelenlegi operatív igyénbevételt.

 

Eredeti foglalkozása elektromos motorszerelő illetve vízvezetékszerelő volt.

 

 

TÉRKÉP