LESTÁR JÁNOS

D-141
Anyja neve: Bóné Anna
Született: Komárom, 1926. 01. 08.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola:
Párt iskola:
Szakiskola:
Nyelvtudás: orosz (gyengén)
Fedőmunkahely:
Elhárítás:
Lakcím: Budapest VII. Lenin (Károly) krt. 29. IV/29.
Telefon: 222-636
Szociális származás: munkás

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Hadnagy (1953. 11. 07.)
Főhadnagy (1957. 03. 30.)
Százados (1961. 04. 04.)
Őrnagy (1966. 10. 01.)
Szolgálati hely, idő: II/9-c. alo., főop.beo. (1951. 01. 01.)
II/6-c. alo., op.beo. (1957. 03. 31.)
II/6-g. alo., op.beo. (1962. 01. 01.)
III/II-e. alo., op.beo. (1966. 10. 01.)
III/II-i. alo., főop.beo. (1971. 01. 01.)
Kérelmére nyugállományba helyezve (1975. 03. 31.)
Kitüntetés: Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem (1958)
Kiváló Dolgozó jelvény (1970)
20 éves Szolgálati Érdemérem (1971)
Kiváló Társadalmi Munkáért (1986)
Dícséret: 4 alkalommal, összesen 3 000 Ft értékben
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet az 1974-ben kelt Minősítéséből:

1966. szeptember óta ’SZT’ állományban – főoperatív beosztásban – az NGKT futárfogadó beosztottként, 1973. ősze óta pedig vezetőjeként teljesít szolgálatot. [...] Maga is munkás volt, amíg 1951-ben a BM. illetve az akkori ÁVH kötelékébe került. Ez évben az Országház Pártbizottséga által az érdemi ügyintézők részére szervezett politikai-szakmai előadásos szakmai konferencia hallgatója, és egyben a konferencia bizalmia volt.  [...] Hivatali munkahelyén szakszervezeti bizalmiként végez társadalmi munkát [...] Fedőmunkahelyén jelenleg hivatali feladatát képezi a futárfogadó vezetése, és az ottani egy beosztott munkájának irányítása, a TÜK-vezető helyettesítése, valamint hivatali gépkocsik ügyeinek intézése. [...] ’SZT’-i mivoltát – igaz hibáján kívül – munkahelyén ismerik, ezért éves feladatterveit is ennek figyelembe vételével készítettük el. Amivel megbíztuk, azt képességeihez mérten igyekezett jól végrehajtani. 

 

Részlet az 1957-ben kelt Önéletrajzából:

1949-ben a SZU-ba kerültem, ahol a textilszakmába kétéves tanulmányi úton vettem részt. 1951-ben az MDP Országos Központ javaslatára az ÁVH-hoz kerültem és azóta operatív munkát végzek. [...] Feleségem 1951-ben az ÁVH-hoz kerül és azóta mint operatív munkás dolgozik.

TÉRKÉP