NAGY ÁKOS

AH-11
Anyja neve: Paróczai Eszter
Született: Esztergom, 1937. 09. 13.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Kohászati Technikum, érettségi (1956)
Párt iskola:
Szakiskola: Idegen Nyelvi Főiskola (1965)
Nyelvtudás: német (középfok)
francia (felsőfok)
Fedőmunkahely: Dunai Vasmű, Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya, Útlevél Osztály, osztályvezető
Elhárítás: Ipari elhárítás
Lakcím: Dunaújváros Berecz B. u. 2. II/3.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Alhadnagy (1960. 06. 16.)
Hadnagy (1962. 06. 01.)
Főhadnagy (1965. 06. 01.)
Százados (1975. 09. 01.)
Szolgálati hely, idő: BM Fejér M. RFK. Pol.Nyom.Oszt., Dunaújv.Kirend., op.ti. (1960. 06. 15.)
BM Id.Ny.Főisk., hallg. (1962. 02. 01.)
BM Fejér M. RFK. III-3-2. alo., op.beo. (1965. 08. 01.)
BM Fejér M. RFK. III/II. Oszt., Dunaújv.Kirend., op.beo. (1966. 11. 15.)
Kérelmére leszerelve (1968. 08. 31.)
BM Fejér M RFK. III/II. Oszt., op.beo. (1975. 09. 01.)
Szolgálati viszonyáról lemondott (1977. 10. 31.)
Kitüntetés: 10 éves Szolgálati Érdemérem (1977)
Dícséret: „Jó munkájáért” 500 Ft (1961) „Jó tanulmányi eredményéért” (1965)
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet az 1975. július 22-én kelt Önéletrajzból:

1969-1972. április 18-ig a D[unai]V[asmű] TÜK és N[emzetközi]K[apcsolatok] Osztályán dolgoztam műszaki ügyintéző munkakörben. Majd 1972. április 18 – 1974. augusztus 13-ig A Dunai Vasmű és a TESCO közötti megállapodás értelmében Algériában dolgoztam az SNS Szabvány Osztályán. Hazatérésemet követően a DV Beruházási Főopsztályára kerültem műszaki ügyintézői munkakörbe. 1975. július 1-ável a DV Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának útlevél osztályvezetőjévé neveztek ki.

 

Részlet az 1977. október 12-én kelt Minősítésből:

Az 1970-ben lefolytatottpárt- és szakmai vizsgálat megállapította, hogy leszerelése az akkori pártvezetés helytelen káderpolitikája miatt következett be. A Bekügyminiszter Elvtárs uitasítására a személyzeti szervek foglalkoztak leszerelésének ügyével és olyan döntés született, hogy amennyiben kéri visszavételét, úgy azt teljesíteni kell. […] Az állományba történt visszavétele óta hálózatot nem tart. A hálózat átvétele ellen különböző kifogásokat emelt. Ennek következtében az operatív felderítő szűrő-kutató munkája, informáltsága javítására szorul. A meglévő széleskörű hivatalos és társadalmi kapcsolatainak lehetőségeit jobb hozzáállással redményesebben hasznosíthatná állambiztonsági munkájában.