NAGY ANTAL, DR.

D-143
Anyja neve: Borsi Márta
Született: Hajdudorog, 1925. 09. 19.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Állam-és Jogtudományi Egyetem (1954)
Párt iskola:
Szakiskola: Idegen Nyelvi Főiskola (1960)
Nyelvtudás: angol (felsőfok)
Fedőmunkahely: Legfőbb Ügyészség, főosztályvezető-helyettes
Elhárítás: Minisztériumok preventív védelme
Lakcím: Budapest IX. ker. 904. u. 1/a.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Alhadnagy (1951. 05. 07.)
Főhadnagy (1956. 05. 01.)
Százados (1960. 05. 01.)
Őrnagy (1965. 05. 01.)
Alezredes (1971. 05. 01.)
Szolgálati hely, idő: II/3. Oszt. (1956. 05. 01.)
II/5. Oszt., csop.vez. (1960. 07. 14.)
II/2. Oszt., főop.beo. (1961. 06. 01.)
III/II-5-b. alo., alo.v. (1962. 12. 01.)
III/II-3-b. alo., alo.v. (1966. 06. 01.)
Állományból törölve, ettől kezdve II/II-1. Oszt., „SZT” áll., főop.beo. (1967. 07. 15.)
III/II-7/b. alo., alo.vez., K-10 (1974. 09. 01.)
Nyugállomány (1980. 09. 30.)
Kitüntetés: Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany (1976)
25 éves Szolgálati Érdemérem (1978)
Dícséret: 7 alkalommal, 14 500 Ft értékben
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet az 1974. július 10-én kelt Minősítéséből.

Fedőmunkahelyén 1972. november 1-től van alkalmazásban, mint főosztályvezetó-helyettes. [...] Politikai, elvi felkészültsége tekintetében szinte kiemelkedi a főosztály vezető beosztású dolgozói közül. Kinevezését követően azonnal bekapcsolódott a pártmunkába, konferenciát vezet. [...] nagy része van abban,  hogy azelmúlt év során jelentős, pozitív irányú változás következett be fedőmunkahelyén a minisztériumi ki- és beutazásokkal kapcsolatos munka megszervezésében, bonyolításában. [...] az utóbbi időben mind gyakrabban kérik ki véleményét és bízzák meg önálló feledatok vezetésébel. Külföldi utazás során delegáció vezetásável. [...] Fedőmunkahelyén rendszeresen képzi magát, erre lehetőséget és formát biztosítottak részére. Elvégezte a Munkaügyi Minisztérium által szervezett vezetői és GATT-tanfolyamot.”

Minősítését Tóth József őrnagy megbízott alosztályvezető készítette el.

 

Dr. Császár Józsefné alezredes, a BM Személyzeti Csoportfőnökség osztályvezetőjének 1980. október 7-én kelt igazolása alapján, 1951.05.07-1953.07.14, illetve 1955.12.01-1980. 09.30. között volt a BM hivatásos állományában.