NAGY LAJOS, DR.

„14”
Anyja neve: Kovács Mária
Született: Dunaalmás, 1919. 08. 07.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Állami iskola: Állam-és Jogtudományi Egyetem Szovjetunió (1952)
Párt iskola:
Szakiskola:
Nyelvtudás: angol (középfok)
orosz (felsőfok)
német (felsőfok)
Fedőmunkahely: MTA, Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, osztályvezető
Elhárítás:
Lakcím:
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Százados (1952. 08. 01.)
Százados (1955. 04. 04.)
Őrnagy (1958. 01. 08.)
Alezredes (1968. 08. 15.)
Szolgálati hely, idő: III/II. Csfs., "SZT" áll., főop.beo. (1964. 01. 01.)
III/II-a. alo. (1968. 08. 15.)
Leszerelve, Külügyminisztériumnak átengedve (1969. 01. 01.)
Kitüntetés: Közbiztonsági Érdemérem - ezüst (1953)
Szolgálati Érdemérem (1954)
Közbiztonsági Érdemérem - arany (1956)
Haza Szolgálatáért Érdemérem - arany (1960)
Dícséret: 2 alkalommal 4 000 Ft értékben.
Fenyítés:

BIOGRÁFIA

Részlet a Külügyminisztérium által 1964-ben kelt Véleményből:

8 éves belügyminisztériumi szolgálat után került a Külügyminisztérium Konzuli Osztályára [...] Két éve központi munka után a [...] berlini nagykövetségre nyert kihelyezést első beosztott minőségben. [...] 1964 szeptemberéig [...] nem mutatott kellő kezdeméynezést, s bizonyos felszínességet is észleltek munkájában [...] kellő tapsztalattal nem rendelkezett [...] A Külügyminisztériumtól a Magyar Tudományos Akadémia kikérésére vált meg. 

Turai Józsefné személyzeti osztályvezető, és Roska István Pb titkár készítette.

 

Részlet az 1968-ban kelt Minősítéséből:

Operatív munkát SZT tisztnek történt kinevezése óta végez [...] Kezdeményezésére és utasítására több kiutazó eligazítását és beszámoltatását elvégezte. Lehetővé tette operatív érdekből történő kiutazásokat, tanulmányutakat. A beutazók között a szükséges operatív ellenörző , biztosító feladatot végrehajtotta. Részt vett hálózati jelöltek kutatásában, tanulmányozásában, személyes megismeréseket hajtott végre. [...] Hivatali munkáját zavarta, hogy közvetlen vezetőivel nem tudott megfelelő munkakapcsolatot kiaalakítani. 

A Minősítését dr. Berényi András őrnagy alosztályvezető helyettes készítette el.

 

Részlet az 1964-ben kelt Önéletrajzából:

1945. április 1-én Uszor községnél a szovjet csapatok hadifogságába kerültem. A szumii és a nikolojevkai hadifogoyltáborban voltam. 1947 március közepén tértem vissza a hadifogságból. Ezt követően Debrecenben  a  hadifogoly átvevő táborban dolgoztam, mint a népjóléti miniszter megbízottja. [...] 1948 novemberében jogi tanulmányok folytatására Kazánban (Szovjetunió) kaptam ösztöndíjat. [...] 1952 augusztusától 1960. január 15-ig a BM Titkárságának jogi részlegénél dolgoztam. 1960. január 15-én áthelyezés folytán a Külügyminisztériumba kerültem, ahol 1961 tavaszáig a konzuli csoport, illetve később osztályvezetője voltam. 1961 tavaszán a protokoll osztályra nyertem besoztást, mint protokoll-főnök helyettese. 1962. május 2-től 1964. szeptember 13-áig a berlini nagykövetségen teljesítettem szolgálatot, mint a nagykövetség első beosztottja. 1964. szeptember 15-ig a Külügyminisztériumtól áthelyezéssel a Tudományos Akadémiára kerültem, ahol nemzetközi kapcsolatok osztályának vezetőjeként dolgozom.

 

1956-ban a BM Központi épületében tartózkodott. 1972-88 között bécsi nagykövet volt. Neje statisztikus volt.