NAGY LÁSZLÓ, DR.

D-179, K-737
Anyja neve: Hlosek Mária
Született: 1929. 02. 22.
Házastárs: Az adat betekintési engedély alapján az Emlékpontban férhető hozzá
Gyermekei:
Állami iskola: Állam-és Jogtudományi Egyetem (1961)
Párt iskola: pártiskola 5 hónapos (1955)
Szakiskola: Dzerzsinszkij Iskola (1949)
Nyelvtudás: angol (középfok)
Fedőmunkahely: IBUSZ
Elhárítás: Elhárítás az idegenforgalom területén
Lakcím: Budapest III. Árpád fejedelem útja 58. I/4.
Telefon:

SZOLGÁLATI ADATOK

Rendfokozat: Főhadnagy (1954. 08. 01.)
Százados (1957. 10. 02.)
Őrnagy (1962. 10. 01.)
Alezredes (1968. 10. 01.)
Szolgálati hely, idő: ÁVH Borsod M., op.munk. (1949. 01. 01.)
Dzserzsinszkij Tisztképző (1949. 09. 01.)
VI/1. Oszt., vizsgáló (1950. 01. 01.)
VI/2. Oszt., csop.vez. (1951. 01. 01.)
BM Pest M. Főoszt., járási oszt.vez. (1954. 01. 01.)
II/2. Oszt., csop.vez. (1956. 01. 01.)
III/II-f. alo., alo.vez. (1962. 09. 01.)
III/II-3-b. alo., alo.vez. (1962. 11. 01.)
"SZT" áll. (1964. 15.)
III/II-3-b. alo. alo. vez. 1964. 08.15. (1964. 08. 15.)
III/III. Csfég., főop.beo. (1966. 09. 15.)
III/II. Csfég., főop.ti. (1971. 07. 01.)
III/II-8. Oszt., alo.vez. (1974. 11. 01.)
III/II-2. Oszt., alo.vez. (1983. 01. 01.)
Szolgálatban visszatartva a jelzett dátumtól (1984. 03. 01.)
III/I-2. Oszt., "SZT" áll., alo.vez. (1988. 01. 01.)
III/II-10. Oszt., alo.vez. (1988. 10. 01.)
Nyugállomány (1989. 01. 30.)
Kitüntetés:
Dícséret: 13 alkalommal kapott dícséretet és jutalmat
Fenyítés: Figyelmeztetés - Operatív nyilvántartás elhanyagolása miatt

BIOGRÁFIA

Kivonat Szolgálati adatlapjából:

Apja gépállomás igazgató. Előszőr technikumot végzett és vasesztergályosként majd géplakatosként helyezkedett el. Fedőmunkahelye az IBUSZ, ahol 1964-től osztályvezető.  Rezidensként négy operatív tisztet és három tmb-t irányít. 

 

Kivonat Önéletrajzából:

„[1956-ban] a pest megyei rendőrség árulása” miatt kénytelenek voltak elhagyni szolgálati helyüket. Ezt követően a BM épületébe mentek, majd szovjet csapatokkal együtt távoztak. November 4-én harcoló szovjet csapatokkal közösen visszafoglalták a Citadellát, „Majd különböző vidéki városokban a szovjet elvtársakkal akciókat hajtottam végre”. November 17-én belépett a karhatalomba, hamarosan azonban már az őrizetbevételi csoportnál dolgozott.

 

Részlet az 1983-ban kelt Jellemzéséből:

Egyértelműen elismert idegenforgalmi szaktekintély. [...] Többek között hazai vonatkozásban a Magyar Utazási Irodák Szövetsége közgazdasági szekciójának vezetője, továbbá ő képviseli az IBUSZ-t a WTO-ban (nyugati utazási irodák szövetsége) melynek székhelye Spanyolországban van. [...] Évtizedes problémája – bár ez soha nem ment a munka rovására – hogy az átlagnál érzékenyebb.”

 

Benkő Ferenc ezredes, a III/II. Csoportfőnökség vezetője által aláírt, 009/19/1989. számú parancs alapján 1989. január 31-i hatállyal nyugállományba helyezte és egyben kitüntette a Haza Szolgálatában Érdemérem arany fokozatával. A parancs előadója Loss István alezredes volt. 

TÉRKÉP